2012 rekordår för vaccinationer.

Av på 12 februari, 2013

Ny statistik visar att svenskarna vaccinerar sig mer än tidigare år, trots nedgången i influensavaccination. Antalet barn-, TBE-, grundskydds- och resevaccinationer är i dag sammantaget fler än tidigare år. Ökar mest gör vaccination mot livmoderhalscancer och rotavirus.

De senaste två åren har antalet influensavaccinationer varit färre än tidigare år. En färsk sammanställning kan nu visa att detta inte påverkat övrig vaccination. Under 2012 såldes drygt 3,6 miljoner vaccindoser (alla vaccin, influensavaccin undantaget), jämfört med omkring 3,2 miljoner doser under 2011 före – en ökning med tio procent. Ställt i relation till tidigare år gör det 2012 till ett rekordår för vaccinationer.

Sammanställningen visar att mediebilden inte är rättvisande för svenskarnas inställning till vaccinationer som helhet, som fortsätter ha ett till synes högt förtroende, säger Andreas Heddini, medicinsk rådgivare på vaccinföretaget GSK.

Vaccination mot livmoderhalscancer och rotavirus ökar mest
Den i allt väsentligt viktigaste förklaringen till ökningen är att vaccinationen mot livmoderhalscancer kommit igång. Men också att fler och fler landsting i dag, gratis eller mot en kostnad, erbjuder spädbarnsvaccination mot hepatit B, som en del av barnvaccinationsprogrammet. I 12 av 21 landsting är detta en realitet i dag.

Den enskilda vaccination som ökar mest i procent, bortsett från mot livmoderhalscancer är den mot rotavirus, som orsakar svåra mag- och tarminfektioner hos små barn. Vaccinationen ökade med hela 118 procent under 2012, jämfört med 2011, om än från låga nivåer.

Hepatitvaccination vanligast
Den absolut vanligaste vaccinationen är alltjämt den mot hepatit A och B, inför resa till för svenskar vanliga destinationer som Thailand och Egypten. Totalt såldes nästan 600 000 doser under 2012, vilket motsvarar drygt hälften av alla resevaccinationer. Tätt följd av vaccin mot TBE, som såldes i 565 000 doser.

Rese- och grundskyddsvaccinationerna gjorde ett rejält uppsving under 2010, i huvudsak tack vare att många gick och vaccinerade sig mot hepatit A och B. 2011 och 2012 har den typen av vaccination minskat något, om än från en hög nivå. Resemarknaden har gått ner något under perioden och omkring en tredjedel av svenskarna säger sig redan vara vaccinerade, säger Andreas Heddini.

En typ av vaccination som ökar mest i procent hos vuxna är påfyllnadsvaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta, som ökar med 13 procent. Ökad medvetenhet om att skyddet från barnvaccinationsprogrammet inte håller hela livet är en central orsak.

Tidigare i höstas presenterade också Smittskyddsinstitutet en sammanställning som visar att förtroendet för barnvacciner är större än någonsin tidigare. Hela 98,3 procent av barnen födda 2009 tog alla sprutor mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och Hib. 97,3 procent av alla barn tog alla sprutor mot mässling, påssjuka och röda hund.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in