27,8 miljoner kronor till Strängnäs stifts kyrkor

By on 27 september, 2018
Arkivbild

Sammanlagt delas 27 800 000 kronor ut i kyrkoantikvarisk ersättning för 2019 till projekt i Södermanlands, Örebro och Stockholms län enligt beslut i Strängnäs stiftsstyrelse.

Kyrkoantikvarisk ersättning, KAE, är pengar som staten ger till Svenska kyrkan för att underhålla och bevara de kulturvärden som kyrkan förfogar över och som räknas som en angelägenhet för hela svenska folket att bidra med. Syftet med den kyrkoantikvariska ersättningen är att upprätthålla det kyrkliga kulturvärdet och nå ”största kulturmiljönytta på ett rättvist sätt”.

Strängnäs stifts ramansökan omfattade 121 projekt och uppgick till 45 669 tkr. I kyrkostyrelsens beslut beviljades Strängnäs stift 27 800 tkr att fördela för 2019. Det innebär att det i ramanslaget för 2019 finns ett underskott på närmare18 miljoner kronor.

Byggnadernas klimatskal, det vill säga tak, fasader, fönster och dörrar, prioriteras alltid högt. Det är arbeten som är viktiga för att undvika följdskador och som säkrar ett långsiktigt bevarande av vårt gemensamma kulturarv, säger Dag Forssblad, stiftsantikvarie.


Kyrkoantikvarisk ersättning i Örebro län:

  • Glanshammars kyrka, invändig renovering av golv, väggar o tak Hovsta pastorat 167 000 kronor
  • Glanshammars kyrka, konservering av muralmåleri Hovsta pastorat 2 588 000 kronor
  • Kumla kyrka, invändig rengöring o renovering av väggar o tak Kumla pastorat, Strängnäs stift 813 000 kronor
  • Kräcklinge kyrka, renovering av fasader Örebro pastorat 115 000 kronor
  • Norra kyrkogården, Örebro gamla krematorium, renovering av fasad Örebro pastorat 2 856 000 kronor
  • Olaus Petri kyrka, projektering av renovering av östra o västra fasaden Örebro pastorat 157 000 kronor
  • Olaus Petri kyrka, renovering av södra fasaden Örebro pastorat 1 507 000 kronor
  • Sankt Nicolai kyrka, renovering av torn, etapp II Örebro pastorat 2 916 000 kronor

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login