27,9 miljoner till Amnesty och UNHCR från PostkodLotteriet

Av på 15 mars, 2021
Arkivbild.

Amnesty International och Sverige för UNHCR tilldelas 27,9 miljoner kronor av Svenska PostkodLotteriet till ett gemensamt projekt för att stärka skyddet för flyktingar från Venezuela så att de inte utsätts för sexuellt och könsbaserat våld. Några viktiga komponenter i projektet är att öka medvetenheten och kunskapen om egna rättigheter och skapa bättre förutsättningar för boende och trygga miljöer lokalt.

– Det här är ett fantastiskt bidrag till vårt arbete för mänskliga rättigheter. Tillsammans med UNHCR får vi nu möjlighet att göra en skillnad för människor på flykt. Vi vill rikta ett stort och varmt tack till Svenska PostkodLotteriet och till alla lottköpare som nu gjort detta projekt möjligt, säger Anna Johansson, tillförordnad generalsekreterare för Amnesty Sverige.

I Venezuela och dess grannländer utspelar sig just nu en av de värsta flyktingkriserna i modern tid. Sedan 2014 har över fem miljoner människor flytt från Venezuela till omkringliggande länder, vilket i sin tur lett till att diskriminering och främlingsfientlighet på många håll har ökat. Samtidigt har covid-19-pandemin gjort det svårare för människor på flykt att försörja sig vilket ökat risken för fattigdom, exploatering och övergrepp.

Venezuelanska kvinnor, flickor och hbtqi-personer är de som drabbats mest av olika former av diskriminering, sexuellt och könsbaserat våld samt människohandel. Pengarna från PostkodLotteriet kommer därför att finansiera ett tvåårigt gemensamt projekt för att skapa trygghet och skydd från sexuellt och könsbaserat våld och diskriminering i Colombia, Peru och Ecuador, de tre största mottagarländerna för flyktingar från Venezuela och där sådant skydd brister i nuläget.

– Projektet tar fasta på vikten av att stärka kvinnors och flickors samt hbtqi-personers rättigheter. En viktig del i projektet blir att samarbeta med flyktingar för att utbilda statliga samhällstjänster, civilsamhället och lokalsamhället i hur man kan förbättra lokala insatser mot diskriminering och sexuellt och könsbaserat våld. Det aktiva deltagandet från de som drabbas av diskriminering och sexuellt och könsbaserat våld är centralt och säkerställer att insatserna utformas utifrån deras egna behov, säger Anna Johansson, tillförordnad generalsekreterare för Amnesty Sverige.

Venezuelaner har också i olika utsträckning begränsad tillgång till rättssystem och samhällsskydd i grannländerna. Amnesty och UNHCR kommer därför även att arbeta för att förbättra lagar och politiska beslut, samt inkludera och engagera rättighetsbärare, lokala partnerorganisationer och lokalsamhällen, så att rättigheter för människor på flykt förbättras i mottagarländerna.

Världen
Örebronyheter

Källa: Amnesty International

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in