285 0000 kronor kombinerar simidrottens fem grenar i en

Av på 5 april, 2019
Bild på Simförbundets Förbundschef Mikael Jansson

Svenska Simförbundets nya satsning Simidrott – Mer för fler har nu beviljats 285 000 kronor från Framåtfonden, ett initiativ från Riksidrottsförbundet och Svenska Spel. Genom att bygga ett pass baserat på grundläggande rörelser inom respektive simgren ämnar man till att sänka tröskeln till att börja simma. Nästa steg är en turné genom landet för att få fler i rörelse, det som återstår är att hitta förening i bland annat Örebro som vill vara med.

Svenska Simförbundet letar efter förening i Örebro som vill genomföra deras nya initiativ Simidrott – Mer för fler. Projektet som nu blir beviljat 285 000 kronor från Riksidrottsförbundet och Svenska Spel innebär att man bygger ett pass baserat på grundläggande rörelser inom respektive simgren – vilket ska sänka tröskeln till att börja simma.

Just Örebro blir en viktig del i att hitta förening i det närliggande distriktet.

Framåtfonden är en viktig möjliggörare där specialidrottsförbund får ekonomiskt stöd för att testa nya idéer för att få fler i rörelse över hela landet. Tillsammans kan vi bidra till ökad rörelseförståelse och att fler, oavsett ålder, hittar glädjen och gemenskapen i idrottsrörelsen, säger Stefan Bergh, generalsekreterare Riksidrottsförbundet.

Konceptet Simidrott – Mer för fler vill öka rörelseförståelsen hos barn, ungdomar och äldre. Det tränarledda passet bygger på grundläggande rörelser och övningar kopplade till de fem simidrotterna. Jämfört med den traditionella simidrotten skapar det nya konceptet en aktivitet som fokuserar på rörelseförståelse och motoriska grundrörelser.

– Vi ge våra föreningar verktyg att enkelt introducera och kombinera våra fem simidrotter. Tack vare Svenska Spels och Riksidrottsförbundets Framåtfonden kan vi nu skapa en verksamhet som möjliggör att fler hittar en gren de gillar, samt att föreningar på detta sätt även ökar möjligheterna för simidrottarna att utveckla sin rörelseförståelse, säger Johanna Stenberg, projektledare hos Svenska Simförbundet.  

En turné med geografisk spridning över hela landet kommer att genomföras av Simförbundet under 2019, varav Örebro är en plats där man gärna hittar en förening som vill vara med.

Framåtfonden är ett initiativ från Svenska Spel och Riksidrottsförbundet som fördelar totalt 7 300 000 kronor per år. Gemensamt för alla projektidéer är att de länkar samman traditionell idrott med nya idéer och tillvägagångssätt, något som är en viktig aspekt enligt forskaren Daniel Berglind.

En framgångsfaktor för att påverka folkhälsan positivt är att erbjuda fysisk aktivitet som inte bara innefattar de traditionella aktiviteterna vi har idag. Det gläder mig därför att många av projekten som blivit beviljade pengar har en intressant ingång som förhoppningsvis kan tilltala fler än de redan idag fysiskt aktiva, säger Daniel Berglind, PhD forskare Karolinska Institutet och jurymedlem i Framåtfonden.


Följande förbund får vid denna utbetalning dela på 3 260 000 kronor:

Svenska Budo & Kampsportsförbundet, MotoriQ, 425 000 kronor
Vill öka barns förståelse för idrott med ett nytt, glädjefyllt koncept som fokuserar på rörelseförståelse.

Svenska Bilsportförbundet, Hela Sverige trampar, 370 000 kronor
Vill välkomna fler personer till bilsporten genom att arrangera tillfällen att testa trampbil.

Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet, Pigg och glad, 430 000 kronor
Vill med tränarledda pass skapa en lekfull aktivitet som erbjuds för hela familjen, där alla kan vara med utifrån egna förutsättningar.

Svenska Simförbundet, Mer för fler, 285 000 kronor
Vill introducera ett nytt koncept som kombinerar fem olika simidrotter, något som ska bidra till en ökad rörelseförståelse och få deltagare att testa nya grenar.

Svenska Skidförbundet, Fritids på snö, 500 000 kronor
Vill med konceptet erbjuda aktiviteter där barn på olika sätt glider på snö och därmed inspireras till mer fysisk aktivitet.

Svenska Innebandy, Handboll och Ishockeyförbundet, Fitness-sport, 300 000 kronor
Vill förena fitness-konceptet med lagidrott och skapa en gemensam plats för nybörjare över 12 år.

Svenska Fotbollförbundet, Fotboll fitness, 500 000 kronor
Vill få fler målgrupper i rörelse genom att erbjuda tränarledda pass utan fokus på prestation eller resultat.

Svenska Ishockeyförbundet, Pay & Play, 450 000 kronor
Vill organisera rekreationsishockey och skapa tillfällen för spontanaktivitet på isen.

Sport
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in