3 av 4 nystartade aktiebolag väljer bort revisor!

Av på 21 februari, 2013

Den 1 november 2010 slopades kravet på revisor för mindre aktiebolag. Utformningen av regelverket innebär att 7 av 10 aktiebolag inte behöver använda sig av revisor. UC kan idag, tack vare sin omfattande och unika informationsdatabas, presentera en första analys av vad de nya reglerna har fört med sig för konsekvenser.

Högre kreditrisk för nystartade aktiebolag som valt att inte använda sig av revisor. Idag väljer 3 av 4 nystartade bolag att inte använda sig av revisor.

Lägre kreditrisk för de aktiebolag som valt att använda sig av revisor.

Några av de branscher med högst andel aktiebolag som valt bort revisor är:

Byggindustrin 50 procent av bolagen i sektorn har valt bort revisor.

Information och kommunikation 49 procent av bolagen i sektorn har valt bort revisor.

Detaljhandeln 47 procent av bolagen i sektorn har valt bort revisor.

UC:s marknadschef Roland Sigbladh säger i en kommentar.

”Konsekvenserna av att avstå från revisor, i form av långsiktig kreditvärdighet och överlevnadsförmåga, framgår troligen inte fullt ut ännu. Däremot indikerar siffrorna tydligt en högre kreditvärdighet för de företag som använder revisor. Vi ser en trend i statistiken över sambandet mellan högre kreditrisk och valet att inte använda sig av revisor eller auktoriserad redovisningskonsult. Det är dock viktigt att poängtera att statistiken förmodligen kommer att förändras framöver.”

Utöver resultaten vad avser företags kreditvärdighet ser UC även en annan konsekvens av regeländringen. Kvaliteten har försämrats på boksluten som lämnas in av de företag som valt bort revisor och som inte använder sig av en auktoriserad redovisningskonsult för att utfärda bokslutsrapporten.

”Tyvärr har slopandet av revisorskravet lett till en försämring vad avser kvaliteten på boksluten. Bokslutens uppgift är att ge en rättvisande bild över ett företags ekonomiska ställning och vi ser en väsentlig skillnad jämfört med innan regeländringen. UC:s uppgift är se till att företag och kreditgivare ska kunna fatta rätt beslut på säkra grunder. Det bygger bland annat på att den information som företagen lämnar ifrån sig är korrekt. Vår starka rekommendation är att företag använder sig av en revisor eller en auktoriserad redovisningskonsult för att utfärda bokslutsrapporten säger Roland Sigbladh, marknadschef UC.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in