3 av 4 väljare vill att staten tar över finansieringen av skolan

By on 23 augusti, 2022
Arkivbild

Tre av fyra väljare anser att den svenska skolan inte ger en likvärdig utbildning för alla elever och hela nio av tio uppger att de ökande klyftorna i skolresultaten är ett stort problem för samhället. Tre av fyra vill se att staten tar över finansieringen av skolan för att göra den mer likvärdig. Det enligt en ny undersökning från Novus som Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund presenterar idag.

Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund har sedan tidigare uppmanat att Sveriges skolpolitiker i riksdagen söker samförstånd och börjar leverera de långsiktiga beslut som gör skolan mer likvärdig. Samt att ta fram en ny riktning där staten tar huvudansvaret för skolans finansiering, resursfördelning och likvärdighet i hela landet.

Väljarna, lärarna och skolledarna vill att staten tar över ansvaret för finansieringen av skolan. Politikerna går med andra ord helt i otakt med opinionen, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet.
Lägg det partipolitiska käbblet om skolan åt sidan och gör de förändringar som krävs, där lärares yrkeskunnande och möjligheter till att göra ett bra jobb respekteras, säger Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund.

Resultatet av undersökningen är mycket tydligt, svenska folket vill att staten tar ett större ansvar för skolans likvärdighet. Landets skolledare har drivit denna fråga länge, säger Matz Nilsson, ordförande Sveriges Skolledarförbund.
Våra folkvalda har nu chansen att ta ett gemensamt grepp för att skapa likriktade spelregler för skolan. Det är barnens framtid det handlar om, säger Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande Lärarförbundet Skolledare.
Fakta om undersökningen

Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund (som från den 1 januari 2023 bildar Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare) har med hjälp av Novus frågat allmänheten (länk till undersökningen) hur de ser på jämlikheten i skolan och på en framtida finansiering av skolan.

Novus har genomfört 1005 intervjuer. Deltagarfrekvensen bland de inbjudna var 52%. Det finns inget som tyder på att bortfallet skulle snedvrida resultatet, utan undersökningen är åsiktsmässigt representativ för den grupp som skulle undersökas, och de slutsatser som presenteras i undersökningen gäller hela populationen.

Politik | Sverige
Örebronyheter

Källa: Lärarnas Riksförbund

You must be logged in to post a comment Login