3 av 4 vill skärpa straffen för stöld och inbrott

Av på 31 augusti, 2021

Sverige är unikt utsatt för internationell organiserad brottslighet som bland annat stjäl bilar och båtmotorer. Andelen stölder som klaras upp är försvinnande liten. Samtidigt växer människors oro för att drabbas av brott. En stor majoritet vill öka insatserna mot brott och skärpa straffen för dem som döms. Det visar en ny undersökning från försäkringsbolaget If.

32 procent av svenskarna känner oro för att utsättas för stöld eller inbrott. 35 procent av alla tillfrågade säger att oron ökat under de senaste två åren – bara 8 procent känner sig mindre oroliga nu än för två år sedan.

If har frågat 1 500 svenskar om deras inställning till Sveriges hantering av stölder och inbrott. Resultatet är en tydlig passning till politikerna:

 • 64 procent tycker inte att det görs tillräckligt mycket för att hindra och beivra brott i Sverige.
 • 84 procent av de tillfrågade säger att de skulle vilja att tull och polis hade mer resurser.

– Alla ser att tull och polis behöver mer resurser och befogenheter. Politikerna har vetat det länge. Undersökningen visar att en stor majoritet av befolkningen också vet det. Mot bakgrund av det uppenbara behovet och den massiva opinionen för förändring är det svårt att förstå varför ingenting händer, säger Ann Hassel Tano.

Under 2020 ökade antalet stölder av katalysatorer ur bilar med drygt 4 000 procent. De flesta bildelsstölderna begås av utländska ligor som väljer att vara i verksamma i länder där risken att åka fast är låg och straffen milda. När det gäller stöld av bildelar, till exempel katalysatorer, klaras bara 0,7 procent upp.

I Norge finns en ”maffiaparagraf” i lagstiftningen, i syfte att komma åt organiserad brottslighet. Brott som kan knytas till organiserad brottslighet ska automatiskt bestraffas dubbelt. Ifs undersökning visar att en stor majoritet, 75 procent, vill att straffen för stöld och inbrott skärps. Bara 7 procent vill inte skärpa straffen.

– Det är uppseendeväckande att en så stor majoritet av befolkningen tycker att straffen för stöld och inbrott är otillräckliga, säger Ann Hassel Tano, utredningschef på If.

Tidigare i sommar presenterade If sin årliga bilbrottsbarometer, med den senaste statistiken om bil- och bildelsstölder och med en jämförelse av bilbrottsligheten i de nordiska länderna. Den kan man läsa här: Ifs sida om vardagstrygghet

Resultat från Ifs undersökning

Känner du oro för att utsättas för stöld eller inbrott?

 • Ja: 32,0 procent
 • Nej: 57,2 procent
 • Vet inte: 10,9 procent

Har din oro för att utsättas för brottslighet ökat eller minskat de senaste två åren?

 • Ökat: 35,7 procent
 • Minskat: 7,9 procent
 • Samma som tidigare: 57,0 procent

Skulle du vilja att straffen skärptes för stölder och inbrott?

 • Ja: 74,9 procent
 • Nej: 7,0 procent
 • Vet inte/ingen uppfattning: 18,1 procent

Tycker du att det görs tillräckligt för att hindra stölder i Sverige?

 • Ja: 11,1 procent
 • Nej: 63,8 procent
 • Vet inte/ingen uppfattning: 25,1 procent

Skulle du vilja att tull och polis hade mer resurser för att hindra och beivra stölder och inbrott i Sverige?

 • Ja: 84,0 procent
 • Nej: 5,4 procent
 • Vet inte: 10,6 procent

Om undersökningen

Panelundersökningen genomfördes av Syno International och besvarades av 1 508 respondenter från ett flertal onlinepaneler 4-7 juni 2021. Respondenterna som ingick i undersökningen hade en jämn fördelning mellan kön, ålder och geografisk hemort. Syno International har 55 anställda på 12 kontor världen över som samlar in och hanterar data kring konsumenter för ledande företag och organisationer.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: if

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in