329 miljoner för fler ukrainare i jobb

By on 19 maj, 2023
Arkivbild

Regeringen föreslår en ändring i programmet för Europeiska socialfonden+, för att fördela om 329 miljoner kronor i syfte att förbättra möjligheten att komma i arbete för personer som omfattas av massflyktsdirektivet.

Satsningen kommer, om den godkänns av Europeiska kommissionen, att finansieras av EU.

Regeringen har beslutat om ett förslag till ändrat program för Europeiska socialfonden+ (ESF+) 2021–2027, som innebär att cirka 329 miljoner kronor görs tillgängliga i programmet för insatser som ska hjälpa personer som omfattas av massflyktsdirektivet att komma i arbete och bli socialt delaktiga under den tid de har skydd i Sverige.

– Det här är en stor satsning för att stötta de som har flytt från Ukraina. Att hjälpa dem att komma i arbete och integreras i det svenska samhället ger en stor vinst både för ukrainarna och för hela samhället, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

Insatserna som ska nå personer som flytt från Ukraina ska förbättra chanserna till integration och arbete. Det handlar om matchande insatser, kartläggning och bedömning av kompetens, komplettering av yrkeskunskaper, utbildning i svenska och engelska språket samt samhällsinformation och rådgivning.

De cirka 329 miljoner kronor som har föreslagits till satsningen ska fördelas på nationell nivå av Svenska ESF-rådet, och kan sökas av bland annat kommuner, organisationer i civilsamhället, myndigheter och företag. Insatserna finansieras helt av EU.

Förslaget kommer nu att lämnas över till Europeiska kommissionen för godkännande.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: Arbetsmarknadsdepartementet

You must be logged in to post a comment Login