335 000 till Örebro Län för att stärka skogens roll som tillväxtmotor

Av på 24 mars, 2021
Arkivbild.

Nu är det klart att landets län får dela på 7 miljoner kronor för att fortsätta arbetet med regionala skogsstrategier. Skogen ska bidra med tillväxt och nya jobb. Skogsstyrelsen ansvarar för att fördela ut pengarna. Se lista med länsfördelning.

I Sveriges alla län växer regionala skogsstrategier fram. Syftet med strategierna är att växla upp skogens roll i regionernas utveckling och tillväxt. Samtliga 21 länsstyrelser och regioner har sökt pengar från Skogsstyrelsen för att tillsammans med andra aktörer fortsätta arbetet. Varje län har beviljats medel. Länen och regionerna ansvarar för att koordinera arbetet med de regionala strategierna och det finansiella stödet är till för att säkra att länen har resurser till uppgiften. De län som är klara med själva strategierna kan använda stödpengarna till att ta fram handlingsplaner och aktiviteter som kopplar till skogsstrategierna/skogsprogrammen.

– Varje län och region mobiliserar nu kring skogens alla möjligheter att bidra till samhällsutvecklingen. Hundratals aktörer samarbetar kring frågan hur skogen kan fungera som tillväxtmotor för just deras län, säger Anna Hamilton, Skogsstyrelsens samordnare.

Det här är fjärde året i rad som länen får pengar för arbetet med de regionala skogsstrategierna. Sedan 2018 har sammanlagt närmare 42 miljoner kronor delats ut. Det finns ett regeringsbeslut om att även dela ut medel 2022.

De regionala skogsprogrammen bygger på dialog och delaktighet. Det handlar bland annat om att samarbeta kring skogens betydelse för samhällsutvecklingen, diskutera viktiga framtidsfrågor som hållbart skogsbruk, skogens roll för klimatet, stärka företags konkurrenskraft och verka för en stabil och långsiktig kompetensförsörjning till skogsbruket och andra stödjande branscher.

Bidrar med hållbar tillväxt
Det nationella skogsprogrammets vision är att skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi. De regionala skogsprogrammen ska bidra till att förverkliga visionen.

Ekonomi | Länet
Örebronyheter

Källa: Skogsstyrelsen

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in