340 000 har drabbats av musarm under pandemin

Av på 25 februari, 2021

46 procent av Sveriges arbetande befolkning som jobbar hemifrån under pandemin arbetar framför bildskärm. Av dessa anger 20 procent att de känt smärta i hand, arm eller nacke och att problemen uppkommit sedan de började arbeta hemifrån. Det visar en ny undersökning genomförd av Kantar Sifo. Pandemin har därmed bidragit till att ytterligare 340 000 personer besväras av musarm. Ett folkhälsoproblem som uppmärksammas på Internationella musarmsdagen den sista februari.

Undersökning om problem med musarm gjordes första gången 2018 av Kantar Sifo, på uppdrag av Mousetrapper. Då svarade drygt hälften att de känt smärta i arm, axel eller nacke. Den uppföljande undersökningen, som genomfördes under pandemin i december 2020, visar att ytterligare 340 000 personer besväras av musarm, Repetitive Strain Injury, RSI. Det innebär att drygt 2,2 miljoner svenskar känner smärta vid bildskärmen idag. År 2018 var det 1,9 miljoner. Nästan hela ökningen kan relateras till att fler arbetar hemifrån.

– När vi flyttar hem arbetet så kompromissar vi. Många sitter vid köksbordet, i soffan eller i sängen med datorn i knäet. Det är en optimal miljö för musarmsskador, vilket vi också kan se i de undersökningar vi gör. Om vi ska arbeta mer hemifrån i framtiden måste arbetsgivarna informera sina anställda och skapa förutsättningar för en bra arbetsmiljö även i hemmiljön. En ökning av bildskärmsrelaterade sjukdomar kan leda till bortfall av arbetskraft och många riskerar långvariga besvär som även kan påverka och begränsa andra delar av livet, säger Anders Ehnbom, VD Mousetrapper AB.

590 000 unga drabbats
Tiden framför bildskärm är i princip konstant hela arbetslivet. 97 procent av de yngsta, 18-29 år, spenderar minst två timmar framför bildskärmar per dag. Bland de äldsta, 50-64 år, är motsvarande siffra 95 procent. Undersökningen speglar arbetstid, men till det kommer även de timmar som vi sitter framför skärmen på fritiden.
– Man kan tro att det behövs många år i arbetslivet för att smärtsymtom ska utvecklas. Men även unga drabbas i hög grad. Hela 61 procent, över en halv miljon personer mellan 18-29 år har känt smärta i hand, arm, axel eller nacke vid datoranvändning. Det är därför viktigt att skapa medvetenhet redan från unga år, gärna redan i skolan, om riskerna med felaktiga arbetsställningar och vad man kan göra för att förebygga besvären, säger Maja Pernefeldt, leg sjukgymnast.

Mer än var tredje kvinna känner smärta
Antalet kvinnor i Sverige mellan 18-64 år är cirka 3 miljoner. Av dessa har drygt 1,3 miljoner känt smärta vid bildskärmsarbete enligt undersökningen. Det betyder att mer än var tredje kvinna är drabbad. För män är siffran nästan 1 miljon.

Internationella musarmsdagen
Den sista februari är det Internationella musarmsdagen, International RSI Awarness Day.

– Allt som kan sätta fokus på musarmsbesvär är bra. Det är ett växande folkhälsoproblem som vi vet att det finns lösningar på. Hela 81 procent i undersökningen uppger att tekniska hjälpmedel faktiskt hjälper. Vi brinner för att hjälpa fler att kunna arbeta vid en bildskärm utan att behöva drabbas av musarm, där många goda krafter behöver samverka för att stoppa ett folkhälsoproblem, säger Anders Ehnbom.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes av Kantar Sifo på uppdrag av Mousetrapper AB under december 2020 med telefonintervjuer med 1050 personer. Statistiskt signifikanta skillnader mellan aktuell grupp och komplementgrupp är beräknad på 95%-nivå med chi2-metoden. 2018 genomfördes den första undersökningen. https://mousetrapper.com/rapporter-studier-och-pressmeddelanden/

Så här kan du minska risken för musarmsbesvär

  1. När du sitter vid ett bord är det viktigt att tänka på att sitta stadigt med fötterna i golvet, att placera fötterna något framför knäna och att du kan vila underarmarna på bordsytan. Undvik att bordet är så högt att axlarna skjuts uppåt eller så lågt att armarna blir hängande i luften.
  2. Låt axlarna slappna av och håll armbågarna i cirka 90 graders vinkel, i linje med golvet. Det är viktigt att du ändrar position ofta. Växla gärna mellan att arbeta stående och sittande.
  3. För att minska risken för besvär i nacke, axel, arm eller hand är det avgörande att hålla händerna centrerade, innanför axlarna. På så sätt avlastar vi skulderbladsmuskulturen och minskar risken för onödiga spänningar.En vanlig bov i dramat brukar vara datormusen, som gärna hamnar en bit bort på bordet, utanför tangentbordet och som gör att vi hamnar i det utåtroterade läget där vi påfrestar skuldermuskulaturen. Genom att använda en centrerad mus, som till exempel en Mousetrapper, får du en mer sund och ergonomisk arbetsställning som hjälper dig att hålla axlar och armar mer avslappnade. Många upplever snabbt en förbättring.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Mousetrapper AB

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in