348 nya bekräftade coronafall i Örebro län

By on 28 november, 2021
Tebo Steele, Flickr (CC-BY-SA-2.0)

Testandet fortsätter att öka – och det bekräftades betydligt fler coronafall i Sverige förra veckan. I Örebro län rapporterades 348 nya fall. Det visar nya siffror från Folkhälsomyndigheten.

Under vecka 46 rapporterades 348 nya bekräftade fall av covid-19 i Örebro län.  Det är en liten uppgång jämfört med den föregående veckan (+24 fall) och den fjärde veckan i följd som antalet bekräftade fall ökar. Den högsta noteringen för Örebro län gjordes i april 2021: 1 693 nya fall under en vecka.

Sedan i måndags gäller åter att alla ska testa sig vid symtom, men under vecka 46 – som de här siffrorna gäller – var rekommendationen fortfarande att de flest fullvaccinerade inte skulle testa sig. Det gör att de senaste veckornas siffror är svåra att jämföra med tidigare veckor.

Sett till befolkningen hittades elva nya fall per 10 000 invånare i Örebro län under den senaste veckan. Jämfört med resten av landet är det här en förhållandevis hög nivå. Värt att notera är att olika regioner tolkar Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer om vem som ska testas lite olika. I vissa län tillåts testning för vaccinerade, i andr inte. I en del regioner testas till exempel ovaccinerade skolbarn under 12 år, medan de inte testas i andra. Det gör att jämförelser mellan regionerna kan vara svåra att göra.

Flest nya fall i länet, sett till befolkningen, rapporterades i Nora, som hade 50 per 10 000 invånare under den senaste veckan. Laxå hade lägst antal nya fall (två per 10 000 invånare).

Kommunerna i Örebro län där flest nya fall hittats (per capita)

Kommun Nya fall (senaste 7 dagar) Föregående 7 dagar Utveckling Per 10 000 inv.
Nora 53 26 27 50
Askersund 27 1 26 24
Kumla 41 39 2 19
Hällefors 10 10 0 15
Lekeberg 10 6 4 12
Örebro 152 175 −23 10
Degerfors 8 3 5 8
Karlskoga 23 14 9 8
Lindesberg 12 30 −18 5
Hallsberg 7 8 −1 4
Ljusnarsberg 2 7 −5 4
Laxå 1 0 1 2

I hela landet rapporterades 7 102 fall under vecka 46. Det är en ökning med 22 procent jämfört med veckan innan, trots ändrade testrekommendationer.

Flest nya fall hittades i Västmanland. I länet har 18 fall per 10 000 invånare bekräftats under den senaste veckan.

Kommunerna med flest nya bekräftade fall i landet just nu (per capita)

Kommun Nya fall (senaste 7 dagar) Föregående 7 dagar Utveckling Per 10 000 inv.
Torsås 58 18 40 81
Nora 53 26 27 50
Tranemo 39 7 32 33
Hylte 28 6 22 26
Askersund 27 1 26 24
Strömstad 30 22 8 23
Arboga 29 21 8 21
Sunne 27 21 6 20
Västerås 317 238 79 20
Norberg 11 0 11 19

Örebro län testar mest i landet

När de nya rekommendationerna började gälla, vecka 44, minskade också antalet tester i Örebro län. Under vecka 46 ökade testningen. I Örebro län genomfördes 6 018, jämfört med 4 541 veckan innan.

Det motsvarar 1 969 tester per 100 000 invånare, och sett till befolkning genomförde Örebro län flest tester i landet.

Vaccinationerna syns i dödsstatistiken

Under vecka 46 rapporterades inga nya dödsfall eller nyinläggningar på IVA i Örebro län. Sedan pandemins start har 354 personer avlidit i länet. Men sedan juni har bara tolv nya dödsfall registrerats.

Tidigare under pandemin gick antalet bekräftade fall hand i hand med sjukhusinläggningar och dödsfall. I och med att de flesta vuxna nu är vaccinerade, inte minst i äldre åldersgrupper, är det allt lägre andel av de som smittas som avlider.

Metod

Data per kommun och län kommer från Folkhälsomyndigheten. Den uppdateras varje torsdag med data fram till föregående söndag.

Observera att ett litet antal kommuner under vissa veckor inte rapporterat exakta siffror, utan bara ”färre än 15” sjukdomsfall, totalt och per vecka.

För storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö har siffror för varje stadsdel slagits ihop. Om några av dem rapporterat ”färre än 15 fall” har detta räknats som noll, varför totalsiffran för kommunen kan bli något lägre än verkligheten.

Hälsa | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Newsworthy

You must be logged in to post a comment Login