39 791 personer i upprop för att stoppa förslag om pilbågsjakt

Av på 21 september, 2018

I juni kom Naturvårdsverkets förslag till nya föreskrifter om jaktmedel i Sverige där jakt med pil och båge föreslogs bli tillåtet, förslaget har mött kraftig kritik och ett upprop som startades av Djurens Rätt har nått nästan 40 000 namnunderskrifter.

Nu lämnades de över till Näringsdepartementet, djurens Rätt vill att Naturvårdsverket drar tillbaka förslaget om att tillåta bågjakt.

– Det är tydligt att förslaget om att tillåta pilbågsjakt saknar folkligt stöd. Vi behöver inte fler sätt att döda vilda djur på. Dessutom så saknar förslaget helt en konsekvensanalys ur ett djurskyddsperspektiv, säger Camilla Björkbom, förbundsordförande för Djurens Rätt.

I Djurens Rätts remissyttrande till Naturvårdsverket konstateras att det föreligger en risk för att skadeskjutningar ökar vid pilbågsjakt jämfört med jakt med gevär. Det saknas också en konsekvensutredning kring valet av arter som föreslås få skjutas med pilbåge.

– Det finns osäkerheter kring om större eller mindre arter skadeskjuts mest med pilbåge och därför bör inga arter godkännas. Speciellt inte innan en ordentlig utredning gjorts, säger Anna Harenius, Etolog och sakkunnig på Djurens Rätt.

Förslaget som nu har varit ute på remiss har föreslagits träda i kraft i januari 2019.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in