4 200 anhöriga saknas av personer i Sverige

Av på 30 augusti, 2021
Foto: Röda Korset

Varje år förlorar tusentals människor kontakten med varandra i samband med krig, konflikt och naturkatastrofer. Just nu saknar minst 1 100 människor i Sverige information om vad som hänt nästan 4 200 anhöriga i utlandet. Många familjer till saknade personer lever med den känslomässiga pressen det innebär att inte veta vad som hänt – ett lidande som i många fall förlängts av covid-19. Samtidigt ställs ofta familjerna inför flera olika juridiska, ekonomiska och sociala utmaningar som de måste hantera för att kunna gå vidare i livet.

Den 30 augusti uppmärksammar Internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen The International Day of the Disappeared. Detta för att hedra de människor som saknas efter krig och konflikt eller som har försvunnit längs flyktvägarna, samt deras anhöriga. Det finns både juridiska och ekonomiska problem som den som saknar en anhörig tvingas hantera rent praktiskt, men för många är de psykosociala utmaningarna svårast att brottas med.  

För varje saknad person finns familjemedlemmar som lever i ovisshet utan att veta om deras anhöriga är döda eller vid liv. Den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen finns på plats i 193 länder vilket gör det möjligt att på olika sätt efterforska familjemedlemmar på de flesta ställen i världen. Trots att den pågående pandemin försvårat efterforskningsarbetet är det fortsatt många anhöriga med saknade familjemedlemmar som vänder sig till Röda Korset för att få svar. 

– Internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen har idag ca 210 000 personer registrerade som saknade, men den siffran är förmodligen bara toppen av ett isberg. Det är svårt att säga hur många av dessa som kommer att återfinnas, och vi vet att det är oerhört svårt att gå vidare när man inte vet vad som har hänt en älskad partner, barn, bror eller syster. Den ovissheten påverkar den psykiska hälsan och kan göra det svårare att etablera sig i ett nytt land, säger Martin Ärnlöv, generalsekreterare på Svenska Röda Korset.  

Varje öppnat ärende kan pågå under lång tid innan svar om saknade anhöriga kan lämnas. Svenska Röda Korset arbetar fortfarande med ärenden kopplade till konflikten på Balkan och andra världskriget.  

– Sedan 2015 har de flesta efterforskningsärenden som Svenska Röda Korset hanterat gällt personer från Afghanistan och nu hör många människor av sig och är oroliga för sina anhöriga efter den senaste tidens strider och oroligheter i landet. Idag är ca 70 procent av våra efterforskningsärenden kopplade till Afghanistan, vilket omfattar nästan 3 000 saknade personer, säger Martin Ärnlöv. 

Att ge anhöriga information om vad som hänt betyder oerhört mycket för den psykiska hälsan och möjligheten att etablera sig i ett nytt land. Röda Korset understryker därför vikten av att svenska myndigheter, i enlighet med den internationella humanitära rätten, ser till att anhöriga till personer som saknas får rätt stöd, och underlättar för dem att utöva sin rätt att få veta vad som har hänt, samt ser över de regelverk som får konsekvenser – juridiskt, ekonomiskt och socialt – för de drabbade anhöriga. 

Siffror i korthet:

  • I augusti 2021 finns det ca 1 100 personer som vänt sig till Svenska Röda Korset för att efterforska anhöriga i andra länder.  
  • Eftersom en person ofta saknar mer än en anhörig letar Svenska Röda Korset i dagsläget efter 4 200 saknade personer.  
  • Av de som saknas är 38 procent barn. 
  • Cirka 750 pågående ärenden kan kopplas till Afghanistan, vilket omfattar närmare 3 000 saknade personer 
  • Under 2020 kunde Svenska Röda Korset ge besked till anhöriga gällande 743 saknade familjemedlemmar 
  • Internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen registrerade under 2020 närmare 50 000 personer som saknade. Vid slutet av 2020 hade rörelsen totalt fler än 210 000 personer registrerade som saknade. 
  • Under 2020 kunde Internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen ge besked till anhöriga gällande nästan 9 500 saknade familjemedlemmar. Det innebär att ovissheten kring en saknad anhörigs öde klargörs varje timme.

Världen
Örebronyheter

Källa: Röda Korset

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in