4 av 10 saknar handlingsplan – brister i arbetet för psykisk hälsa i byggbranschen

By on 9 september, 2020
Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads

Oro på arbetsmarknaden ökar risken för att fler mår dåligt på jobbet. I en enkät till Byggnads skyddsombud uppger fler än var fjärde att psykiska besvär kopplade till läget på arbetsmarknaden har ökat. Nu startar Byggnads ett arbete för att förbättra psykiska hälsan i byggbranschen.

Byggnads varnar för att flera arbetsgivare brister i sitt arbete för psykisk hälsa. Trots att det är arbetsgivarens ansvar att arbeta med den psykosociala arbetsmiljön uppger nästan 4 av 10 skyddsombud att det saknas beredskap eller handlingsplan för att ta hand om psykiska besvär.

– Arbetsgivarna och hela branschen behöver ta den här frågan på större allvar. Att så många riskerar att må dåligt och att beredskapen är så låg kan leda till större problem som ökat alkoholmissbruk, våld eller i värsta fall självmord. Det är mycket allvarligt, säger Johan Lindholm, ordförande Byggnads. 

Byggnads har i samarbete med en expertgrupp från Karolinska Institutet tagit fram informationsmaterial till medlemmar och förtroendevalda samt utbildat sitt medlemscenter i att kunna svara och ge råd i frågor som rör psykisk hälsa.

– Vi vet att osäkra tider riskerar leda till sämre välmående. Det är oerhört viktigt att det finns ett skyddsnät som kan fånga upp den som mår dåligt och där har vi alla en roll att spela. Att våga fråga och ta sig tid att lyssna kan vara helt avgörande för att fånga upp någon som mår dåligt och till och med rädda liv, säger Johan Lindholm, ordförande Byggnads.

Byggnads tre punkter för bättre psykisk hälsa

1. Våga fråga.
Ju tidigare en kollega får hjälp desto bättre. En första kontakt börjar med en enkel fråga som: Det var länge sedan du skrattade, hur är det med dig? På riktigt?

2. Ta hjälp om det behövs.
Företagshälsan kan hjälpa till för att slussa vidare och bedöma om det behövs vård. Arbetsgivaren har ett ansvar att hjälpa och behövs ytterligare stöd finns Byggnads medlemscenter.

3. Ställ krav på arbetsgivaren.
På samma sätt som arbetsgivaren ska ha rutiner för skyddsräcken och skyddsutrustning har man också ett ansvar att se till att alla anställda mår bra. Beredskap och handlingsplan ska finnas för att fånga upp och hjälpa den som mår dåligt.

Från enkäten till Byggnads skyddsombud:

  • 28 % har märkt att psykiska besvär kopplat till en osäker arbetsmarknad har ökat.
  • 48 % ser en risk för ökade psykiska besvär på sin arbetsplats kopplat till en osäkrare arbetsmarknad.
  • 37 % uppger att det saknas beredskap eller handlingsplan för att ta hand om de som mår dåligt på sin arbetsplats.
  • 44 % Upplever inte beredskapen som finns på arbetsplatsen som tillräcklig för att stötta de som riskerar må dåligt.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Källa Byggnads
Byggnads informationsmaterial till förtroendevalda och medlemmar:
Må bra på jobbet – så pratar vi om psykisk hälsa » https://www.byggnads.se/siteassets/broschyrer/arbetsmiljo-och-sakerhet/byggnads-ma-bra-pa-jobbet-sa-pratar-vi-om-psykisk-halsa.pdf
Psykisk hälsa – rätt att må bra på jobbet » https://www.byggnads.se/siteassets/broschyrer/arbetsmiljo-och-sakerhet/byggnads-psykisk-halsa-ratt-att-ma-bra-pa-jobbet.pdf

You must be logged in to post a comment Login