4 av 5 seniorer upplever fördomar och stereotyper

By on 29 maj, 2023
Arkivbild

4 av 5 seniorer upplever fördomar och stereotyper, majoriteten ändå nöjda med livet, över 80 procent av Sveriges äldre upplever att de själva eller andra äldre personer drabbas av åldersrelaterade fördomar på olika sätt.

Endast 14 procent tror att svenska samhället erbjuder en god och jämlik välfärd för alla, oavsett ålder. Och samtidigt som majoriteten är nöjda med sina liv och sin hälsa uppger drygt en fjärdedel av alla äldre att de inte lever livet fullt ut idag. Allt enligt en ny Sifo-rapport bland drygt 1000 seniorer, från hygien- och hälsobolaget Essity.

En ny Sifo-rapport från hygien- och hälsobolaget Essity bland drygt 1000 personer i åldrarna 65-92 visar att det råder en utbredd tendens att seniorer i Sverige möts av fördomar och stereotypa antaganden om deras förmågor och behov.

Rapporten visar att äldre personer ofta upplever att de uppfattas som tekniskt okunniga (59%) och ha svårigheter att förstå (38%). Dessutom antas de ofta ha problem med syn och hörsel (40%) samt behöva hjälp för att hantera sin vardag (21%). En femtedel upplever att de ofta blir bemötta på ett ömkande sätt.

Ingmar Skoog, seniorprofessor och föreståndare för Centrum för åldrande och hälsa, AgeCap, kommenterar:

– Våra egna H70-undersökningar bekräftar Essitys; dagens äldre är betydligt bättre i kognitiv och fysisk funktion jämfört med tidigare generationer och seniorer har dessutom mer sex, lyckligare relationer och betydligt mer aktiva liv nu. Men tyvärr lever många fördomar om äldre kvar. Att drygt 80% av äldre personer anser att de drabbas av åldersrelaterade fördomar är allvarligt, inte bara för de äldre själva utan för hela samhället. Det innebär att den resurs som dagens äldre är inte tas tillvara, säger Ingmar Skoog.

John Mellkvist, rådgivare på Kreab och frontfigur i debatten om ålderism, instämmer:

– Det här belyser återigen vikten av att öka medvetenheten och främja en mer inkluderande och rättvis syn på både ålderdom och åldrande. Åldersrelaterade fördomar slår både hårt och brett och kostar samhället enorma belopp årligen. Fokus framåt behöver vara på förmågor, möjligheter och resurser, för att skapa ett samhälle där också äldre människor får möjlighet att leva sina liv fullt ut och bli behandlade med respekt och medmänsklighet, säger John Mellkvist.

Majoriteten nöja med sina liv

Trots utmaningar visar undersökningen att en imponerande majoritet av äldre människor, hela 83 procent, är nöjda med sina liv. Flertalet är nöjda med sin hälsa och 76 procent har kärlek i sina liv. Ändå är det drygt en fjärdedel av alla äldre – och då främst kvinnor – som inte känner att de lever sina liv fullt ut.

Drygt 2 av 5 vill ha hjälp från samhället

Hela 43 procent vill ha hjälp från samhället för att förbättra sitt välbefinnande. Flest (19%) vill ha hjälp att hålla sig fysiskt aktiva och 14 procent har behov av ökad social gemenskap och stöd från sin omgivning. Samma andel efterfrågar hjälp att uppnå sundare matvanor och en hälsosammare vikt och 13 procent vill hitta en större känsla av meningsfullhet i sina egna liv.

För- och nackdelar med åldrandet

Livserfarenhet och visdom rankas som den största fördelen med att bli äldre (74%), följt av mer tid med familj och vänner (58%), tid till hobbys och fritidsintressen (56%), samt möjligheten att få barnbarn (55%). Till de största nackdelarna hör minskad ork och energi (61%) samt åldersrelaterade krämpor, smärta och stelhet (59%). Dessutom upplever nästan hälften (45%) av de äldre sämre syn och hörsel samt åldersrelaterade sjukdomar (40%).

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa: Essity

You must be logged in to post a comment Login