4,5 gånger fler arbetssökande än jobbtillfällen i Örebro län

By on 4 december, 2023
Arkivbild

I Örebro län uppgick matchningsgapet till hela 4,5 arbetssökande per ledigt jobb, under det tredje kvartalet 2023. Det visar en kartläggning av Manpower, baserad på statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB).

För att lindra effekterna av lågkonjunkturen krävs nu ett ökat fokus på professionell matchning.

– Arbetsmarknaden står troligen inför utmaningar under 2024, sannolikt med både ökad arbetslöshet och ökad långtidsarbetslöshet som följd. Därför är det viktigare än någonsin att ge stöd till arbetssökande som behöver det och matcha till vartenda jobb i Örebro län, säger Lena Molin, operativ chef för Manpower Matchning.

Antalet arbetssökande i hela Sverige uppgick till 417 500 personer under det tredje kvartalet 2023, medan antalet lediga jobb var 115 851 det visar statistik från SCB. Det betyder att det fanns 3,6 gånger så många arbetssökande som jobbtillfällen.

Det är en ökning jämfört med föregående kvartal, då matchningsgapet på riksnivå var 2,8. Framför allt beror det ökande matchningsgapet på att antalet lediga jobb i landet, minskat med 32 procent jämfört med föregående kvartal. 

I Örebro län var 11 400 personer arbetssökande under tredje kvartalet medan antalet jobb var 2 514, vilket ger ett matchningsgap på 4,5 i länet – större än rikssnittet. Det är en ökning jämfört med föregående kvartal, då matchningsgapet i länet var 3,6.

Sett till hela landet så är läget svårast i Skåne, där gick det 7,2 gånger så många arbetssökande på varje jobbtillfälle under det tredje kvartalet. Västerbotten hade det lägsta matchningsgapet, med 1,4 arbetssökande per ledigt jobb.

– Matchningsgapet kan minskas om fler arbetssökande förmedlar sin kompetens på rätt sätt, och om arbetsgivarna letar på rätt ställe. För att lindra effekterna av lågkonjunkturen krävs nu effektiv matchning med hög kvalitet. Om fler människor får gott stöd till utbildning och jobb kan det bidra till att minska både kompetensbristen och arbetslösheten, vilket gör skillnad för såväl samhället som för individen, säger Lena Molin. 

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: ManpowerGroup
Om Matchningsgapet:
Matchningsgapet är en kartläggning från Manpower, som syftar till att uppmärksamma gapet mellan arbetssökande och företagen som lider av kompetensbrist. Enligt ManpowerGroups undersökning Talent Shortage 2023 så uppger tre av fyra svenska arbetsgivare, 77 procent, att de har svårt att hitta rätt kompetens.

You must be logged in to post a comment Login