47 % av svenska chefer påverkas av arbetssökares ålder under en intervju

Av på 11 september, 2021

Rekryterings- och bemanningsföretaget TNG presenterade nyligen ny research om svenska företags rekryteringsvanor och attityder. Resultatet visar att närmare hälften av rekryterande chefer tror sig påverkas av jobbsökares ålder under en anställningsintervju.

Den nya researchen publiceras i rapporten ”Mycket snack och lite verkstad. Fördomsfri rekrytering i Sverige 2021”. Här har över 1 000 chefer och HR-specialister tyckt till kring vikten av fördomsfri rekrytering, samt hur deras organisation, och de själva, agerar i rekryteringssammanhang.

I rapporten framkommer att 47 % av svenska chefer påverkas av den sökandes ålder under en anställningsintervju.

– Siffrorna bekräftar de många studier som tidigare publicerats kring arbetssökandes upplevelser av åldersdiskriminering, säger Åsa Edman Källströmer, VD på TNG som fortsätter:  Det är tydligt att det fortfarande finns mycket kvar att göra när svenska företag rekryterar. Vi har helt enkelt inte råd att inte rekrytera fördomsfritt. Alla måste börja fokusera på kompetens oavsett ålder, kön, bakgrund eller namn – annars kommer vi tappa konkurrenskraft, kunder och lönsamhet.

Åldersdiskrimineringen visar sig vara vanligast inom IT-branschen, där hela 54 % har uppgett att de påverkas av kandidatens ålder. Medan chefer inom logistik och försäljning uppger att de påverkas minst (44 %).

Siffrorna kan jämföras med TNG:s kandidatundersökning 2019 där 58 % av jobbsökare uppgav att de tror sig blivit bortvalda på grund av sin ålder.

Samtidigt visar den nya chefsundersökningen att hela 84 % inte anser att arbetsgivare bör fråga efter ålder i ansökningsprocessen. Trots detta sker det hos minst ¼ av svenska företag (26 % frågar alltid efter ålder, 17 % uppger vet ej).

Sverige
Örebronyheter

Källa TNG

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in