47% företag kommer inte kunna nyanställa

By on 4 februari, 2023
Arkivbild

47 procent av svenska företag befarar att de inte kommer kunna nyanställa i år, Pleo presenterar rapporten State of Spending 2023.

Rapporten djupdyker i europeiska företags upplevelse av sitt nuläge och planerade hantering av det finansiella året 2023, som av allt att döma väntas bjuda på en tuff utmaning.

Experter förutspår ett ekonomiskt oroligt 2023, och 45 procent av de små och medelstora svenska företag som Pleo pratat med är oroliga att de inte kommer klara året om inte mer ekonomiskt stöd erbjuds. Ännu några fler, 47 procent, uttrycker planer på att förbättra kontrollen över sina utgifter och hur de kan dra ner kostnaderna.

Trots att hela 47 procent av svenska företag inte bedömer sig redo att hantera en recession, är det fortfarande en majoritet som upplever sig klara av det. Det är förvisso glädjande nyheter, men det betyder inte att det inte blir ett år präglat av ekonomiska utmaningar.

Pleos rapport avslöjar att betydande nedskärningar väntar runt hörnet för många företag, något som för hela 47 procent av företagen kan komma att innebära lönesänkningar. Lika många befarar att de kommer behöva säga upp en betydande del av personalen, och bland mindre företag är den andelen än större, hela 56 procent bland företagen med under 10 miljoner kronor i omsättning.

Även nyrekrytering väntas stanna av, då 47 procent inte tror sig ha möjlighet att anställa ny personal i år. En femtedel, 22 procent, överväger att skala ner verksamheten och 24 procent att helt stänga på vissa marknader för att ta sig igenom 2023.

Som tidigare nämnts vill omkring hälften av tillfrågade svenska företag ha bättre kontroll över hur de hanterar utgifter under 2023. Utgifter som många kommer dra ner på är exempelvis förmåner, sociala aktiviteter och gåvor till anställda.

I stället läggs mer pengar på initiativ som mer direkt genererar värde för affären, så som utbildning av anställda och investeringar i programvarulösningar.

Så här i slutet av januari 2023 är det ännu inte helt klart huruvida svenska företag kommer att omfattas av regeringens elprisstöd eller ej, och några fler stöd för företag har ännu inte rullats ut av regeringen. Frågar man företagen vad de anser skulle hjälpa dem att dra ner på kostnaderna, uppger 36 procent tillgång till finansiell teknik för att effektivisera processer, och lika många efterfrågar större tillgång till kunnig personal för att utöka kompetensen bland de anställda. E

n tredjedel av respondenterna, 34 procent, ser gärna att det blir lättare att söka ekonomiskt stöd så som lån och krediter för att förbättra kassaflödet, medan 33 procent önskar just mer och bättre stöd från regeringen.

– Det är helt klart en delad bild av 2023 som målas upp för svenska företag, för samtidigt som tuffa tider råder så bjuder situationen också på möjligheter att se över sina ekonomiska processer och göra nödvändiga justeringar, säger Hélène Podsadni Nilsson, Nordenchef på Pleo. – Att hela 47 procent av beslutsfattarna vi pratat med är fast beslutna att få bättre grepp om sin ekonomiska situation och utgiftshantering är fantastiskt att se, och nu är en idealisk tidpunkt att fokusera på att få lösningar och verktyg på plats för att hjälpa till att navigera genom vad som tycks blir ett tumultartat år.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa Pleo Stockholm

You must be logged in to post a comment Login