4,7 miljoner kronor till forskning om att förebygga hot och våld inom psykiatrin

By on 14 oktober, 2021

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE) har beslutat att tilldela projektet Safewards, ett evidensbaserat våldspreventivt program som på ett nytt sätt kan bidra till att minska våld och tvångsåtgärder i psykiatrisk heldygnsvård, 4,7 miljoner kronor till forskning.

Safewards är ett evidensbaserat program som består av insatser som främjar den sociala gemenskapen, hur personal pratar med och om patienter samt hur personal stödjer patienter vid svåra känslor och situationer. Det särskiljer sig från andra program på så sätt att preventiva effekter genereras proaktivt genom att skapa en hållbar och socialt inkluderande avdelningsmiljö där patienter och personal ses som kreativa medskapare. Arbetssättet har de senaste åren spridits snabbt internationellt och flera studier har visat mycket goda effekter.

I Sverige har Safewards nyligen introducerats och är därför hittills obeforskat. I den internationella forskningen finns luckor och oklarheter som bidrar till svårigheter att dra slutsatser och bygga evidens kring Safewards. Det menar Anna Björkdahl, specialistsjuksköterska i psykiatri och utvecklingschef vid Psykiatri Södra Stockholm, SLSO.

– Det saknas kunskaper om orsaker till variationer i våldspreventiva effekter, vad som främjar en effektiv implementeringsprocess och sambandet mellan implementeringsframgång och våldspreventiva effekter. Det saknas även ett instrument av god vetenskaplig kvalitet för att mäta metodtrohet. Det behövs helt enkelt forskning på området, säger Anna Björkdahl.

Den forskning som nu tar vid kommer bedrivas i ett samarbetsprojekt mellan två regioner, det leds av Anna Björkdahl, Psykiatri Södra Stockholm och Centrum för Psykiatriforskning (SLSO) Region Stockholm och Veikko Pelto-Piri, Område psykiatri, Region Örebro län.

Våld och tvångsåtgärder i psykiatrisk heldygnsvård är ett komplext och svårt område som inte helt sällan leder till otrygg och skadedrabbad vård- och arbetsmiljö för såväl patienter som personal. En bidragande orsak anses vara att man huvudsakligen arbetar reaktivt där nedtrappning och medicinering initieras först när patienter visar ökat aggressivt beteende.

– Det är väl etablerad kunskap att desto tidigare förebyggande insatser sätts in desto mindre risk för eskalerande beteende är det och desto mindre blir tvångsåtgärder en utväg. Safewards kan vara en metod för att nå dit och det är det vi ska forska på, säger Anna Björkdahl.

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa Psykiatri Södra Stockholm

You must be logged in to post a comment Login