5 sätt klimatförändringar ökar våld mot barn

By on 6 juni, 2023
Foto: Barnfonden

Nu vill Barnfonden uppmärksamma en ofta bortglömd konsekvens av klimatförändringarna, nämligen ett ökat våld mot barn i olika former.

Klimatförändringarnas effekter leder bland annat till vattenbrist, torka, översvämningar och andra extrema väderhändelser. Det i sin tur bidrar till ökad fattigdom och utsatthet vilket leder till våld mot barn och inskränkningar av barns rättigheter.

Här är fem exempel på hur klimatförändringarna försämrar barns livssituation:

  1. När skördar förstörs och boskap dör på grund av till exempel torka tvingas barn arbeta och bidra till familjens försörjning i stället för att gå i skolan.
  2. Barn gifts bort när föräldrar inte har råd med mat och utbildning på grund av minskade inkomster till följd av klimatförändringarna.
  3. Barn lämnas ensamma i dagar, veckor eller till och med månader när deras föräldrar behöver ge sig av för att leta efter jobb, mat och vatten vilket gör dem extremt sårbara och utsatta.
  4. Flickor måste gå och hämta vatten och ved på platser längre och längre ifrån hemmet där de riskerar att kidnappas eller utsättas för övergrepp. Att hämta vatten och ved är tungt och tar mycket tid, ytterligare en konsekvens blir därför att många flickor även missar skolan.
  5. Klimatförändringarna minskar tillgången till mat och rent vatten. Den yttersta konsekvensen av mat- och vattenbrist är sjukdom och död, och barnen är de mest sårbara.

Så här jobbar Barnfonden för att förändra och förebygga

Det finns mycket som går att göra för att förebygga och förändra klimatförändringarnas påverkan på barns livssituation i utsatta delar av världen. Några exempel på vad Barnfonden gör:

• Borrar brunnar, renoverar toaletter och installerar solpaneler på skolor, samt ser till att eleverna har tillgång till bindor, tvål osv.

• Lär ut hur man odlar med begränsade vattenresurser, distribuerar klimatsmarta grödor och bistår med effektiva bevattningssystem.

• Förser kvinnor med getter, inklusive vaccinationer och utbildning i djurhållning. Den första killingen ges sedan bort till nästa granne så att fler på så sätt kan få tillgång till näringsrik mat.

• Distribuerar solcellslampor som gör att barn som bor i hem utan elektricitet kan studera även när det är mörkt ute. Lampan gör också vägen till och från skolan för barn säkrare och kan rädda dem från till exempel orm- och skorpionbett.

• Utbildar kvinnor i att tillverka energismarta spisar som är effektiva för matlagning samtidigt som de är skonsamma för inomhusmiljön. Spisarna säljs på den lokala marknaden och ger en extra inkomst. Tillgång till en sådan spis innebär också att flickor inte behöver gå och hämta ved.

Världen
Örebronyheter

Källa: Barnfonden

You must be logged in to post a comment Login