5 ton kosmetiskt avfall insamlat i KICKS butiker under 2021

By on 12 februari, 2022
Bild: KICKS

KICKS fortsätter satsa vidare med sitt arbete med insamling av kosmetiskt avfall. Genom att aktivt driva initiativet är målet att samarbeta med alla kommuner i Sverige där KICKS har butiker för att erbjuda sina kunder lättillgängliga uppsamlingsplatser. Under 2021 lyckades KICKS, med hjälp av sina kunder, samla in drygt 5 ton kosmetiskt avfall.

Parallellt sjösattes även en pilot i tre butiker där man har installerat en möbel där kunderna själv kan sortera sitt kosmetiska avfall. Sedan starten 2017 har 20 ton kosmetiskt avfall samlats in.

Genom initiativet Beauty Recycling hoppas KICKS kunna guida kunder så att fler tar hand om sitt kosmetiska avfall på rätt sätt. I skönhetsbranschen klassas vissa produkter som miljöförligt avfall och ska därför inte slängas i hushållssoporna eller hällas ut i avloppet. När en produkt är slut, har passerat utgångsdatum eller inte ska användas mer ska den lämnas till en återvinningscentral. Till exempel spolas 40 ton avfall som tops, bomullsrondeller och våtservetter felaktigt ner i toaletten varje vecka bara i Stockholm, istället för att slängas i hushållssoporna. KICKS organiserar därför, i samarbete med svenska kommuner, insamling av kosmetiska avfall. Initiativet introducerades 2017 då man inledde ett samarbete med Stockholm Vatten och Avfall har sedan dess rullat ut initiativet runt om i Sverige.

Nu kan man lämna in sitt kosmetiska avfall i 36 av KICKS butiker, vilket motsvarar ca 30 % av KICKS butikerna i Sverige. Målet är att samarbeta med alla kommuner i Sverige där KICKS har butiker så att kunder lätt ska kunna lämna ifrån sig sitt kosmetiska avfall. När bolaget sammanfattar 2021 har KICKS, tillsammans med sina kunder, samlat in 5 ton kosmetiskt avfall under året. Sedan starten har 20 ton kosmetiskt avfall samlats in.

”Som en av Nordens största aktörer på skönhetsmarknaden har vi ett ansvar att agera och arbeta proaktivt för att minska vår klimatpåverkan. Genom löpande kommunikation hur kosmetiskt avfall bör hanteras i kombination med insamlingen i våra KICKS-butiker hoppas vi kunna öka medvetenheten kring återvinning där allt fler tar hand om sitt kosmetiska avfall på rätt sätt”, säger Åsa Fredriksson Jedeskog, hållbarhetsspecialist och ansvarig för Insamling av kosmetiskt avfall på KICKS.

Pilot i utvalda butiker

Trots år av pandemi har KICKS valt att fortsätta växla upp sitt arbete inom hållbarhet och hantering av just kosmetiskt avfall. Under hösten 2021 rullade KICKS ut en pilot i utvalda butiker i Stockholmsområdet för att göra det ännu lättare för kunderna att lämna in sitt kosmetiska avfall i butik. Initiativet innebär att KICKS har installerat en möbel där kunderna själv kan sortera sitt kosmetiska avfall. I och med att göra det synligare hoppas KICKS att ännu fler blir medvetna om att vissa produkter ska lämnas in för återvinning istället för att slängas i soporna.

Butikerna som ingår i piloten är Kista, Haninge Centrum och Täby Centrum. Piloten kommer att utvärderas under våren 2021 där förhoppningen är att den nya möbeln sen kan rullas ut till fler butiker.

Besök kicks.se/om-kicks/hallbarhet för att läsa mer om KICKS hållbarhetsarbete. Här kan du också se vilka butiker som tar emot kosmetiskt avfall. Även KICKS lathund för badrummet finns att ladda ned, en lathund som på ett enkelt sätt hjälper kunderna hur de på bästa sätt ska sortera sitt kosmetiska avfall och vilka återvinningsalternativ som finns.

Sverige
Örebronyheter

Källa Kicks

You must be logged in to post a comment Login