Hjärt-Lungfonden välkomnar riksdagsbeslut om hjärtstartare.

Av på 21 april, 2013

Riksdagen har beslutat att regeringen bör se över möjligheten att lagstifta om att det ska finnas hjärtstartare i miljöer där många människor vistas, som i gallerior och på arbetsplatser. Hjärt-Lungfonden välkomnar beslutet som kan leda till att antalet döda i hjärtstopp minskar framöver.

– Vi på Hjärt-Lungfonden är mycket glada över beslutet och hoppas att regeringens översyn ska leda till ett kraftfullt förslag som bidrar till att fler liv kan räddas, säger Staffan Josephson, generalsekreterare på Hjärt-Lungfonden.

Riksdagen konstaterar i ett beslut den 18 april att teknikutvecklingen har gjort det lättare att använda hjärtstartare och att de därför borde ”vara lika självklara som brandsläckare i miljöer där många människor vistas, som i gallerior och på arbetsplatser”.

Riksdagens beslut bygger på en motion från Socialdemokraterna som bland annat hänvisar till en debattartikel undertecknad av Hjärt-Lungfondens generalsekreterare Staffan Josephson tillsammans med några av Sveriges främsta experter på området.

Länk: Betänkande 2012/13: FöU8 Samhällets räddningstjänst

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in