6 000 barn i Örebro har föräldrar med skulder

By on 15 juni, 2023
Arkivbild

Nya siffror visar att över 6 000 barn, eller vart elfte barn i Örebro län, växer upp i familjer där minst en förälder har skulder eller en pågående skuldsanering hos Kronofogden. Skillnaderna mellan länets kommuner är fortsatt stora.

I landet som helhet handlar det om drygt 180 000 barn, eller vart tolfte barn.

– Sommaren är ofta en utmanande tid för barn som lever med föräldrar som har svårt att få ekonomin att gå ihop. Många hittar på aktiviteter som kostar pengar, då är det jobbigt att vara den som inte kan följa med, säger Reza Saleh Baars, sektionschef på Kronofogden.

– Vi får samtal från föräldrar som berättar att de oroar sig när kostnader för mat, bostad och annat har blivit dyrare. Många tycker att det är svårt att prata om ekonomi med sina barn, säger Reza Saleh Baars.

Sedan barnkonventionen blev svensk lag har Kronofogden blivit mer varsamma i beslut som berör barn. Det kan till exempel handla om att avstå från att utmäta tillgångar såsom bil eller bostad i de fall det skulle försämra levnadsförhållanden för barn. Förra året kom också en ny lag, som innebär att vårdnadshavare med äldre barn får behålla mer av lönen vid löneutmätning.

Bris stöttar oroliga barn

– I samhällskriser är det ofta de med minst marginaler som drabbas hårdast. När allting blir dyrare och allt fler familjer får svårt att få pengarna att räcka till, drabbar det barn. Det kan skapa ökad oro och konflikter hemma, och kan innebära att barnets möjligheter att delta i fritidsaktiviteter och sociala sammanhang på lika villkor som andra barn begränsas. Det är oroväckande att vi nu ser att fler barn lever i familjer där pengarna inte räcker till och vi behöver se förändringar för att säkerställa varje barns rätt till trygg uppväxt, säger Marie Angsell, sakkunnig socionom på Bris.

Kronofogden och Bris samarbetar sedan flera år tillbaka för att stötta barn som är oroliga över familjens ekonomi. Samarbetet handlar till största del om att sprida information till barn om att de inte är ensamma om sin situation och att det alltid finns någon att prata med om hur livet är just nu. Barn upp till 18 år kan ringa till Bris kuratorer anonymt på gratisnumret 116 111, chatta, mejla och skriva inlägg på Bris forum. Stödet har öppet dygnet runt. Vuxna kan också få stöd från Bris och Kronofogden kring hur man kan prata om de här frågorna med sina barn.

Ekonomi | Örebro
Örebronyheter

Källa: Kronofogden

You must be logged in to post a comment Login