6 gånger fler saknar mening på jobbet när chefen sviker

By on 10 juni, 2021
6 gånger fler saknar mening på jobbet när chefen sviker

Ledarskapet har stor inverkan på känslan av meningsfullhet på jobbet. Det visar en ny undersökning från Framfot, där 2852 personer svarat på frågor om bland annat meningsfullhet och stöd från närmsta chef.

Bara 2% av de som upplever ett starkt stöd från sin närmsta chef svarar att de aldrig eller nästan aldrig upplever sina arbetsuppgifter som meningsfulla. Motsvarande siffra med mindre eller inget stöd alls är 12%. Det är 6 gånger så många och det tycks alltså som att organisationer med stöttande ledare lyckas skapa högre känsla av meningsfullhet för sina medarbetare.

”Vi ser ett överraskande stort gap mellan de båda grupperna”, säger Erik Sjögren, marknads- och analyschef på Framfot företagsutbildning. ”Vi vet att ledarskapet är viktigt. Att vi nu kan koppla det till den viktiga känslan av meningsfullhet på jobbet, och visa siffror på det, är bra”.

Lönsamt i flera led med stöttande chefer

Hela 87% av de som upplever ett starkt stöd från sin närmsta chef svarar att de varje eller nästan varje dag upplever sina arbetsuppgifter som meningsfulla. Av de som saknar stöd från sin chef upplever bara 59% detsamma.

Av de som upplever sina arbetsuppgifter som meningsfulla har 57% också svarat att de tycker att organisationen går bra eller väldigt bra och hela 67% upplever att deras arbetsgrupp går bra eller väldigt bra. En tydlig påminnelse om hur ledarnas beteende påverkar i flera led och organisationen i helhet.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Källa Framfot

You must be logged in to post a comment Login