60 000 jobb i tjänstesektorn på spel

Av på 1 november, 2020

Under de senaste månaderna har det ekonomiska läget i Sverige förbättrats. Men bilden är splittrad och för delar av näringslivet är läget fortsatt akut. – Ersättningen för korttidsarbete måste förlängas annars är massuppsägningar ett faktum, säger Andreas Åström, näringspolitisk chef på Almega.

Hittills under pandemin har 35 000 personer inom den privata tjänstesektorn blivit av med jobbet. Enligt beräkningar som Almega har gjort utifrån SCB:s arbetskraftsundersökning och statistik från Arbetsförmedlingen riskerar ytterligare närmare 60 000 jobb försvinna.

– Det handlar om anställda som idag antingen är varslade eller permitterade. Utan förlängd ersättning för korttidsarbete är det omöjligt för företagen att behålla dessa medarbetare, säger Andreas Åström.

Reglerna för korttidsarbete är utformade så att stöd endast beviljas i nio månader under en 24-månadersperiod. Tidsgränsen är satt till nio månader för att olönsamma företag inte permanent ska skyddas av statliga medel vid exempelvis en akut finanskris.

– Nu har vi en långdragen pandemi där delar av näringslivet på grund av restriktioner i praktiken är belagd med verksamhetsförbud. När möjligheten till korttidsarbete försvinner vid årsskiftet står många i grunden livskraftiga tjänsteföretag inför stora uppsägningar eller i värsta fall konkurs, säger Andreas Åström.

Internationella valutafonden har slagit fast att detta är den värsta krisen sedan 30-talets stora depression och förordar att de statliga ersättningssystemen förlängs. Länder som Tyskland och Österrike har redan beslutat om att förlänga korttidsarbetet.

– Givet den ökande smittspridningen kommer fler länder att följa deras exempel. Vi kräver att politikerna avskaffar niomånadersregeln och förlänger möjligheten till korttidsarbete till juni 2021, säger Andreas Åström.

Om stöd till korttidsarbete:
Korttidspermittering innebär att en arbetstagare tillfälligt går ner i arbetstid och lön. Kostnaden delas av arbetstagare, arbetsgivare och staten. Det statliga permitteringsstödet beviljas i dagsläget endast i nio månader under en 24-månadersperiod. Vid årsskiftet försvinner företagens möjlighet till att söka permitteringsstöd.

Antal personer inom den privata tjänstesektorn som redan är uppsagda samt som riskerar uppsägning om stödet för korttidsarbete inte förlängs.

Län Varslade            redan uppsagda Varslade          riskerar uppsägning Korttids-permitterade riskerar uppsägning Riskerar uppsägning totalt
Stockholms län 17 600 7 800 16 500 24 300
Uppsala län 500 200 900 1 100
Södermanlands län 600 200 700 900
Östergötlands län 1 200 500 1 100 1 600
Jönköpings län 1 200 500 1 200 1 700
Kronobergs län 300 100 500 600
Kalmar län 700 300 800 1 100
Gotlands län 100 0 200 200
Blekinge län 200 100 300 400
Skåne län 2 200 1 000 4 300 5 300
Hallands län 600 300 1 100 1 400
Västra Götalands län 6 600 2 900 8 400 11 300
Värmlands län 400 200 1 000 1 200
Örebro län 600 200 600 800
Västmanlands län 400 200 600 800
Dalarnas län 500 200 800 1 000
Gävleborgs län 700 300 800 1 100
Västernorrlands län 500 200 600 800
Jämtlands län 300 100 400 500
Västerbottens län 400 200 700 900
Norrbottens län 600 300 600 900
Riket 36 000 16 000 42 000 58 000

Beräkningarna bygger på statistik från Arbetsförmedlingen, Tillväxtverket och SCB:s arbetskraftsundersökningar.

Ekonomi | Lokalt
Örebronyheter

Källa: Almega

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in