65 000 kontaktade SKR:s jourer.

Av på 18 april, 2013

SKR:s kvinnojourer, tjejjourer och övriga idéburna stödverksamheter besvarade 64 376 stycken telefonsamtal, mejl och chattar med stödsökande unga och vuxna under år 2012.

I SKR:s jourers statistik för 2012 syns att boendetiden på kvinnojourerna ökar, kvinnojourerna tvingas tacka nej till fler kvinnor och barn, att varannan som kontaktar tjej- och ungdomsjourerna är under 18 år, samt att var femte stödsökande till kvinnojourerna bedöms vara utsatt för hedersrelaterat förtryck och våld.

SKR:s kvinnojourer, tjejjourer och övriga idéburna stödverksamheter besvarade 64 376 stycken telefonsamtal, mejl och chattar med stödsökande unga och vuxna under år 2012.

Kvinnojourerna tvingas tacka nej till fler kvinnor och barn
År 2012 bodde totalt 1 102 kvinnor och 934 barn hos SKR:s kvinnojourer.2 Samtidigt tvingades jourerna säga nej till totalt 1 748 kvinnor och 603 barn.
I genomsnitt stannade kvinnorna 40,5 dygn och barnen 43,7 dygn på jourens boende. Andelen kvinnor och barn som man tvingas neka plats i det kvinnojourernas boende har ökat jämfört med föregående år.

Gällande kvinnor har andelen sökande som jourerna tvingas tacka nej till ökat från drygt varannan (55 %) till sex av tio (61 %) och gällande barn har det ökat från var tredje (32 %) till fyra av tio (39 %). Barn statistikförs dock inte alltid när det gäller avvisningar, och antalet kan därför vara avsevärt högre.

De kvinnor och barn som avvisas får ofta plats hos en annan jour, men avvisningarna och de långa genomsnittliga boendetiderna är ett tecken på att det blir allt svårare för våldsutsatta kvinnor att hitta en ny bostad efter tiden på jouren. Många som sökt skydd på en kvinnojour har ingenstans att ta vägen efteråt.

Växande rörelse som engagerar fler och fler
De idéburna jourerna är en stor och växande rörelse och SKR:s medlemsantal ökar varje år. 2012 arbetade 1 485 personer ideellt och 189 var anställda på SKR:s kvinnojourer, tjejjourer, ungdomsjourer och övriga jourer. Det startar nya jourer hela tiden trots att det ligger på kommunens ansvar att stötta och skydda våldsutsatta kvinnor och barn och bedriva förebyggande och stödjande arbete med unga.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in