7 av 10 svenska startups riskerar att försvinna inom 6 månader – vi måste agera nu

By on 2 maj, 2020
*Baseras på en enkät besvarad av 450 startups i forskningsnära innovationsmiljöer. Enkäten är genomförd av SISP och Ignite Sweden under April 2020.

SISP, Swedish Incubators & Science Parks och Ignite Swedens undersökning visar att 7 av 10 svenska startups inte överlever 6 månader. I ett upprop föreslås regeringen att öronmärka resurser till startups och scaleups. Genom detta kan innovationer, patent och jobb räddas! Nu efterfrågas näringslivets hjälp med att sätta tyngd bakom budskapet för att beslutsfattarna ska förstå allvaret. 

SISP tillsammans med Ignite Sweden har efter dialog med näringsdepartementet skickat ut en enkät till över 400 forskningsnära startups. Resultatet visar på en mycket akut situation i bolagen. Det handlar om indragen finansiering, inställda projekt och att de tvingas göra sig av med kompetens, vilket i sin tur ytterligare drar ner viljan från investerare att skjuta till kapital. 

– Företagen utarmas i en rasande takt och situationen är mycket allvarlig, på sikt hotas innovation, patent och jobb. Inte bara för startups i sig utan för hela Sveriges innovationsekosystem där dessa bolag fyller en viktig funktion, säger Johan Ödmark, vd på SISP. 

Uppropet kommer att ges till regeringen och SISPs önskan är att regeringen viger en liten, liten del av de kommande gigantiska stödpaket som nu planeras till förmån för startups genom att skjuta till resurser till Vinnova, Almi, Saminvest och innovationsmiljöerna som enkelt kan stötta startups. 

Kort sammanställning av enkäten

* Sammanställningen baseras på en enkät besvarad av 484 startups i våra forskningsnära innovationsmiljöer. Enkäten är genomförd av SISP och Ignite Sweden under April 2020.

  • 484 respondenter från högskolenära innovationsmiljöer, 460 av dem är startups, d.v.s under 25 anställda. Totalt berör det ca 3 200 anställda. 40% innehar, eller är i process, för patent.
  • 40% överlever inte tre månader, 34% överlever inte 6 månader. 7 av 10 startups riskerar att försvinna inom 6 månader.
  • 75% bedömer att det är svårare att söka kapital nu.
  • 51% upplevde en försämring av omsättning från svenska kunder redan 1 mars 2020.
  • 75% uppger att hälften, eller mer än hälften, av planerade projekt blir inställda eller uppskjutna.
  • Bolag med färre än 10 anställda har i snitt sagt upp 19% av personalen.

Skriv under här för att rädda svenska startups https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-UMXWcL6EIF4eXgCp5w–YfIC0p4KNqkB-U5IHvIKQuHixw/viewform

Regionalt
Örebronyheter

Källa Swedish Incubators & Science Park
En sammanställning av enkäten hittar du här https://d15xily2xy6xvq.cloudfront.net/accounts/15559/files/1304.pdf?t=q9jkyy

You must be logged in to post a comment Login