Vikten av att minska smittspridning av Covid-19 och värna de mest sårbara i samhället

By on 12 mars, 2020
Följ de råd och rekommendationer som ges av Folkhälsomyndigheten.

​​Svenska Läkaresällskapet följer händelseutvecklingen av Coronaviruset covid-19 och de råd och rekommendationer som ges av Folkhälsomyndigheten. Efter tecken på samhällsspridning av coronaviruset i Sverige höjde Folkhälsomyndigheten igår (2020-03-10) risknivån till mycket hög risk för spridning.

För att minska en eventuell smittspridning i samhället och för att inte ytterligare belasta en redan ansträngd hälso- och sjukvård är det av största vikt att alla tar ansvar och följer de råd och rekommendationer som ges av Folkhälsomyndigheten, säger Britt Skogseid ordförande i Svenska Läkaresällskapet.

Det innebär att det är viktigt att var och en med symtom på luftvägsinfektion, även milda, undviker sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning.

– Vi befinner oss i ett läge där vi nu måste prioritera den del av befolkningen som löper störst risk att drabbas hårdast av en eventuell smitta. Det handlar om människor i olika åldrar som lever med nedsatt immunförsvar och kroniska sjukdomar, säger Britt Skogseid. Nu måste vi visa solidaritet och värna de mest sårbara i samhället. Stanna hemma om du är sjuk. 

För mer information hänvisar Svenska Läkaresällskapet vidare till Folkhälsomyndighetens webbplats https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/ som samlar uppdaterad information om coronaviruset covid-19.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Källa Svenska Läkaresällskapet

You must be logged in to post a comment Login