Kvinnliga bilister tar större klimathänsyn än män

Av på 8 juli, 2020

För andra året i rad har Sifo, på uppdrag av Circle K, genomfört en undersökning om svenskarnas bilvanor och hur dessa påverkar klimatet. I årets undersökning framkommer det att nästan var femte svensk bilist har minskat sitt bilanvändande till förmån för klimatet. Det framkommer också att närmare 7 av 10 vidtagit andra åtgärder för att minska klimatpåverkan från sitt bilkörande.

Många svenska bilister har minskat sitt bilkörande av hänsyn till klimatet, enligt en ny undersökning från Circle K. I undersökningen uppger 23 procent att man minskat sitt bilkörande under de senaste två åren till förmån för klimatet. Det ligger på samma nivåer som förra året, då 21 uppgav att de minskat sitt bilkörande. Sju av tio svenska bilister uppger att de vidtagit någon åtgärd för att minska klimatpåverkan från sitt bilkörande.

De vanligaste alternativen för att försöka minska sin klimatpåverkan är att oftare välja att gå till fots (29%) eller cykla (28%). Nästan var femte (18%) uppger också att man oftare utnyttjar kollektivtrafiken för att minska sin klimatpåverkan. Vidare uppger 14 procent att man bytt till effektivare bensin eller diesel, som släpper ut mindre koldioxid.

– Vår ambition är att erbjuda de mest hållbara alternativen som finns på marknaden. Vi har under en lång tid sett en ökad efterfrågan på förnybara drivmedel och på produkter som minskar bränsleförbrukningen. Ungefär var fjärde liter drivmedel vi säljer är ett förnybart drivmedel, vilket innebär minskade koldioxidutsläpp motsvarande årligt utsläpp från närmare en halv miljon personbilar, säger Johan Söderberg, Senior Fuel Director på Circle K.

Kvinnliga bilister tar större hänsyn till klimatet
Undersökningen visar att kvinnor gör fler klimatsmarta val kring sitt bilkörande än män. En tydlig skillnad är att kvinnor kör mindre bil än män – 40 procent av kvinnliga bilister uppger att de kör färre en 1 000 mil per år, nästan dubbelt så många som motsvarande andel män, 23 procent. Bland manliga bilister uppger 32 procent att de kör över 2 000 mil per år, jämfört med endast 20 procent bland kvinnor. Bland kvinnor i åldrarna 65–79 år svarar fyra av tio (42%) att man minskat sitt bilkörande för klimatets skull.

Yngre kvinnor kör också mindre än genomsnittet, men uppger också att man gör andra val till förmån för klimatet. Närmare 17 procent av kvinnor i åldrarna 18–29 år uppger att de samåker i högre utsträckning idag än för två år sedan, och 18 procent har försökt övertyga familj och vänner att minska sina utsläpp från bilanvändandet. Motsvarande siffror för samtliga bilister, oavsett kön, är 8 procent respektive 11 procent.

Många svenska bilister intresserade av elbilsköp
Svenska bilister också lägger stor vikt vid bilens klimatpåverkan vid nybilsköp. Liksom i förra årets undersökning uppgav 7 av 10 att det är ett mycket eller ganska viktigt övervägande vid nybilsköp (69%). Bilens klimatpåverkan väger tyngre för kvinnor än män. Bland kvinnor uppgav 77 procent detta som ett viktigt övervägande vid nybilsköp, motsvarande siffra bland män var 62 procent.

Fyra av tio bilister, 43 procent, uppger att man har övervägt att köpa en elbil eller hybrid. Bland dessa uppger 77 procent bilens klimatpåverkan som en av de främsta anledningarna till att man funderat på ett sådant köp. Bra bränsleekonomi och låg fordonsskatt är andra vanliga anledningar till att många överväger att köpa en elbil eller hybrid.

– Det är tydligt att intresset för eldrivna bilar är fortsatt stort. Vår undersökning visar dock att inköpspriset på dessa bilar fortfarande är ett hinder för många. Men i takt med att fler elbilar och hybrider når marknaden kommer också priserna att pressas och begagnatmarknaden växa. Det är därför självklart för oss att erbjuda snabbladdning av elbilar på våra stationer och bygga ut vårt nätverk av laddare. Vårt mål är att vara det självklara valet längs vägen för Sveriges elbilister, säger Johan Söderberg.

Sammanfattning, enkätsvar, svenska bilister (förra årets siffror i parentes)

  • 40 procent av kvinnorna och 23 procent av männen uppskattar att de kört mindre än 1 000 mil det senaste året (40% respektive 27%). 32 procent av männen och 20 procent av kvinnorna har kört mer än 2 000 mil det senaste året (34% respektive 22%).
  • 75 procent av kvinnorna och 68 procent av männen promenerar, cyklar eller åker kollektivt vid sträckor kortare än tre kilometer (76% respektive 71%). Vid sträckor mellan tre och sex kilometer är motsvarande siffra
  • 34 procent för båda könen (39%).
  • 43 procent har övervägt att köpa en elbil, elhybrid eller laddhybrid (46%). 57 procent av de som inte köpt eller inte överväger att köpa uppger att den främsta anledningen är bilens inköpspris (55%).
  • De främsta anledningarna till att bilister som äger en elbil eller hybrid köpte sin bil är: bilens klimatpåverkan, 78 procent; bilens bränsleekonomi, 57 procent; samt låg fordonsskatt, 35 procent.
  • 30 procent av svenska bilister uppger att de inte gjort något för att minska sin klimatpåverkan från sitt bilkörande (33%).

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes via webben i Kantar Sifos slumpmässigt rekryterade webbpanel 11–20 maj 2020. I undersökningen deltog 1 000 personer som både innehar körkort och kör bil minst en gång i månaden en genomsnittlig månad.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Circle K

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in