8 av 10 anser att det finns rasism i Sverige

By on 26 september, 2018
Arkivbild

En ny rapport från Forum för levande historia visar att 83 procent av svenska folket anser att det finns grupper i det svenska samhället som utsätts för rasism. Det är en ökning med 28 procentenheter på tre år. 

– Vi kan se en markant förändring från 2014 då vi ställde samma fråga om uppfattningen om förekomsten av rasism. Det är också många som har rört sig från sakna uppfattning till att säga att det förekommer. De som svarar nej är ungefär lika många över tid, men 2014 var den osäkra gruppen väldigt stor, säger Oscar Österberg, forskningssamordnare på Forum för levande historia och författare till rapporten.

Rapporten ”Med egna ögon – svenska vardagsförståelser av rasism” visar också att det finns statistiskt signifikanta samband mellan att svara ”ja” på frågan om det förekommer rasism och faktorerna att själv ha bevittnat rasism, att ha en hög tillit till information om rasism från olika källor och att ofta prata med vänner om rasism.

Att fler anser att det finns grupper som utsätts för rasism kan naturligtvis bero på att fler faktiskt utsätts, men det kan också ha andra förklaringar, till exempel en ökad medvetenhet och hur mycket frågan uppmärksammas i samhällsdebatten. Vi hoppas att den här rapporten kan främja kunskapsbaserade samtal och bidra till en mindre polariserad debatt, säger Ingrid Lomfors, överintendent vid Forum för levande historia.

Grupper som anses vara utsatta för rasism
När det gäller uppfattningen om vilka som utsätts är det ungefär samma grupper som nämns som tidigare, men den inbördes ordningen är ändrad jämfört med 2014. Den stora skillnaden ligger i att 22 procentenheter fler anger judar som en grupp som utsätts för rasism, medan färre anger romer. 

Det behövs ytterligare studier för att förstå varför denna förändring har skett, men en möjlig förklaring till att judar nämns oftare är att undersökningen gjordes strax efter attentatet mot synagogan i Göteborg. Vi kan inte belägga att det haft en inverkan på resultatet, men det påverkar sannolikt att denna händelse fick ett stort medialt utrymme, säger Oscar Österberg. På samma sätt kan vi se att romers situation i Sverige var en stor medial fråga hösten 2014, men inte på samma sätt vid tiden för denna undersöknings genomförande.

Rapporten är en del i satsningen Prata rasism där Forum för levande historia samlat kunskap med syfte att förebygga och motverka rasism.

Ta del av rapporten i sin helhet här » https://www.levandehistoria.se/material/med-egna-ogon-svenska-vardagsforstaelser-av-rasism

Regionalt
Örebronyheter

Rapporten bygger på en undersökning om människors uppfattningar om förekomsten av rasism i Sverige som Forum för levande historia, i samarbete med Novus, genomförde i slutet på 2017. Totalt genomfördes 2 112 intervjuer med individer i åldrarna 18–79 år. I den första mätningen deltog 1 111 personer och i den andra deltog 1 001. 

You must be logged in to post a comment Login