8 av 10 återfinns vid liv tack vare Missing People

By on 27 november, 2021

Varje år anmäls 26 000 försvinnanden till polisen. Många återfinns snabbt men en del fall är svårare att lösa. Polisens resurser räcker inte alltid till. Då kopplas Missing People in, en frivilligorganisation som polisen kallar sin bästa vän. Med ett sökarregister av 60 000 volontärer, samt 350 specialutbildade personer, bidrar Missing People till att 80 procent av de som eftersöks återfinns vid liv. En viktig samhällsinsats, som i år stöttas med Hogias julgåva. Pengarna ska användas till att finansiera utbildning och inköp av sökutrustning.

– Missing People har funnits i snart 10 år. Vi är idag välkända. Alla uppskattar vårt arbete och många är villiga att delta i sökinsatser. Utmaningen är att få vår dagliga verksamhet att gå ihop ekonomiskt. Vi får inget statligt stöd utan lever på medlemskap, gåvor och sponsorer. Vi är oerhört tacksamma för alla gåvor, som oavkortat går till den dagliga driften. Det räddar liv, säger Claes Salomonsson, pressansvarig och medlem i organisationens styrelse.

De flesta av dem som anmäls saknade är unga, mellan 11 och 20 år. Ofta är det psykisk ohälsa som ligger bakom, något som har ökat under pandemin. Det är även många som har hamnat i ekonomisk utsatthet på grund av arbetslöshet. En efterlysning kan göras dygnet runt genom att ringa journumret till Missing People. Den första åtgärden är att få ett klartecken från minst två anhöriga samt polisen innan en sökinsats kan sättas igång.

– Vi har ett väldigt gott samarbete med polisen och gör inget utan deras godkännande. De flesta sökinsatser börjar med att vi publicerar en efterlysning på Facebook. Det är en jätteviktig kanal, en efterlysning når flera hundratusen människor. Många fall blir lösta den vägen, säger Claes Salomonsson.

I organisationen arbetar 350 utbildade volontärer med att göra efterforskningar. Anhöriga och bekanta kontaktas för att försöka kartlägga omständigheterna kring försvinnandet. Om det inte ger något kan en skallgång bli aktuell. Det finns ett nationellt sökarregister med 60 000 personer som kan kontaktas med en förfrågan om deltagande. Åtta av tio efterlysningar slutar lyckligt med att personen återfinns vid liv.

– Vi är inte enbart en sökorganisation, poängterar Claes Salomonsson.

– En stor del av vår tid går åt till att stötta de anhöriga, något som polisen inte hinner med. Vi ger aldrig upp sökandet, även om det har gått lång tid sedan försvinnandet. Vi värnar om de anhöriga, vi vill att de ska få ett avslut.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Missing People

You must be logged in to post a comment Login