8 av 10 företag har anställda som löneväxlar

Av på 2 juni, 2021
Arkivbild

Det blir allt vanligare att företag erbjuder sina anställda att löneväxla till pensionssparande, visar en ny undersökning från PRI och Alecta. 84 procent av de intervjuade företagen erbjuder idag löneväxling jämfört med 75 procent för fem år sedan. Ett vanligt skäl att erbjuda löneväxling är enligt arbetsgivarna att man vill framstå som en attraktiv arbetsgivare.

Genom att intervjua 300 hr-chefer och pensionsansvariga har undersökningsföretaget Ipsos på uppdrag av PRI och Alecta undersökt hur företagen ser på och hanterar löneväxling. Studien visar att många arbetsgivare är osäkra på hur löneväxling ska hanteras. En tredjedel vet exempelvis inte vilken lön de rapporterar till den ordinarie tjänstepensionen för de anställda med ITP1 som löneväxlar, och hälften av företagen vet inte om de kompenserar för det bortfall av ordinarie tjänstepension som löneväxling kan medföra.

Som stöd för arbetsgivarna har PRI och Alecta tagit fram en rapport om löneväxling.

– Företag som erbjuder löneväxling behöver känna till konsekvenserna, och inte minst ta ställning till en rad frågor. Att löneväxla kan vara bra för många men det finns en del att tänka på. Och vidare är inte alla som löneväxlar per automatik vinnare. Vår rapport innehåller kunskap som stärker kompetensen och gör det lättare för arbetsgivarna att fatta medvetna beslut, säger Sina Andersson, pensionskonsult på PRI.

– Löneväxling är bara en av flera former av frivilligt pensionssparande vilket ibland glöms bort. Det finns flera fördelar med löneväxling, men också nackdelar som kan göra det till en mindre lämplig sparform för många. Arbetsgivare som vill hjälpa sina anställda att spara extra bör ha hela bilden klar för sig så att förmånen också har förutsättningar att bli förmånlig, säger Lars Callert, marknadsanalytiker på Alecta.

Löneväxling allt vanligare

2016 hade 75 procent av företagen anställda som löneväxlade till pension. Idag har siffran stigit till 84 procent av de tillfrågade företagen. Ökningen verkar dock inte kunna förklaras av en stark efterfrågan från företagens anställda: bara en av sex arbetsgivare instämde helt eller delvis i att det finns en stark efterfrågan på löneväxling bland de anställda.

Hälften av de intervjuade arbetsgivarna instämde i påståendet ”pensionssparande utöver tjänstepensionen är inget arbetsgivaransvar”. Ännu fler höll med om att ”löneväxling får inte leda till merkostnader för företaget”.

Var tionde arbetsgivare i undersökningen erbjöd inte löneväxling, vilket de främst motiverar med att de vill undvika ökad administration.

Ibland hävdas det att löneväxling är förmånligt för alla som tjänar över inkomsttaket i den allmänna pensionen, för närvarande cirka 46 000 kronor i månaden, på grund av skatteeffekter. I rapporten görs även jämförelse mellan hur förmånlig löneväxling är jämfört med privat sparande via Investeringssparkonto, ISK. Genom räkneexempel visas att löneväxling är förmånligast för anställda med en månadslön mellan 46 000 och cirka 55 000 kronor. Därefter avtar fördelarna med löneväxling, och vid lönenivåer över cirka 65 000 kr per månad är skillnaden mellan de två sparformerna liten.

Även för den som kan dra nytta av löneväxlingens skattefördelar finns det konsekvenser som man bör vara medveten om, bland annat att pengarna blir inlåsta och att man blir beroende av framtida skattesatser och pensionsregelverk. I undantagsfall kan också arbetsgivarens hantering av den ordinarie tjänstepensionen leda till att löneväxlingens fördelar helt försvinner eller att pensionen rent av blir lägre som en följd av löneväxlingen.

– Ett vanligt råd är att avstå från att löneväxla om du har en månadslön under 46 000 kronor. Men det pratas sällan om att det också finns en övre lönegräns där fördelarna med löneväxling avtar. Det beror på att du då inte kan räkna med en lägre marginalskatt på pensionsinkomsten, särskilt inte sedan värnskatten slopades. För den med hög lön kan det därför vara nästan lika förmånligt att spara själv på ISK eller i en kapitalförsäkring utan att blanda in arbetsgivaren. Då rår du själv över dina pengar och blir inte på samma sätt beroende av framtidens regelverk.

Löneväxling är klart förmånligt för vissa, särskilt för den som vill gå extra tidigt i pension. Men det viktigaste beslut du kan fatta om du vill bättra på din pension är att börja spara över huvud taget, investera pengarna så de får växtkraft och se till att hålla avgifterna nere, säger Staffan Ström, pensionsekonom på Alecta.

Bland arbetsgivare som endast låter vissa anställda löneväxla har 87 procent satt en gräns vid en lägsta tillåtna lön för att få löneväxla. Det är en ökning med 10 procentenheter sedan 2016, vilket kan tolkas som att medvetenheten hos arbetsgivare har ökat om att löneväxling inte passar för alla.

Om undersökningen och rapporten

Undersökningsföretaget Ipsos genomförde på uppdrag av PRI och Alecta telefonintervjuer med 300 pensionsansvariga/HR-chefer i månadsskiftet november-december 2020. Företagen som de intervjuade arbetar för är anslutna till den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP och har minst 20 anställda tjänstemän. Minst var tionde anställd tjänsteman på företagen har en lön över 47 000 kronor/mån (8,5 inkomstbasbelopp). Detta för att säkerställa att frågor om löneväxling var relevanta för de intervjuade. Liknande undersökning genomfördes även 2016.

PRI och Alecta har utifrån undersökningen tagit fram rapporten ”Löneväxling – en förmånlig förmån?” för att hjälpa arbetsgivare att öka sin kunskap om löneväxling.

Om PRI

Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti ömsesidigt (PRI) administrerar och kreditförsäkrar kundföretagens pensionsutfästelser inom främst den kollektivavtalade ITP 2 planen. PRI-koncernen erbjuder även en rad olika administrativa-, konsultativa-, och beräkningstjänster till företag, pensionskassor och stiftelser.

Om Alecta

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar drygt 1000 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,6 miljoner privatkunder och 35 000 företagskunder.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Alecta

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in