8 av 10 har svårt att höra på restaurang

By on 9 juni, 2023
Arkivbild

8 av 10 svenskar över 45 år har svårt att föra samtal på restauranger och kaféer på grund av ljudnivån, visar en ny Novus-undersökning. Konsekvensen blir att gästerna väljer bort lokaler med hög ljudnivå, och söker sig till lugnare serveringsställen.

7 av 10 uppger att det händer att ljudnivån styr deras val av restaurang och kafé, och varannan går inte tillbaka till en restaurang eller ett kafé där de stördes av höga ljud.

– Att lyckas med god mat och en lugn miljö är en framgångsfaktor i vår bransch. Ljudnivån och samtalet är en viktig del av matupplevelsen. Men trenden med öppna planlösningar och kala restauranger har skapat miljöer som förstärker ljudnivån, säger Fredrik Eriksson, prisbelönt kock och krögare som ofta medverkar i TV4 ”Nyhetsmorgon” och driver Långbro Värdshus samt Restaurang Nationalmuseum i Stockholm.

När svenskar över 45 år går på restaurang eller kafé, är samtalet centralt. Så gott som alla, 97 procent, tycker att det är viktigt att kunna höra och föra ett samtal i miljön. Det visar den nya undersökningen från Novus som gjorts på uppdrag av Phonak.

Men majoriteten, 80 procent, uppger att de ofta eller ibland har svårt att föra samtal på grund av ljudnivån.

Många känner sig exkluderade

Av personerna i undersökningen som uppger att de hör ganska eller mycket dåligt svarar 65 procent att de känt sig exkluderade på grund av ljudnivån på serveringsställen.

– Det är mycket allvarligt att en så stor grupp svenskar känner sig uteslutna från en så viktig del av den sociala samvaron som restaurang- och kafébesök. Över 1,5 miljoner svenskar har nedsatt hörsel, och tyvärr dröjer det i snitt tio år innan en person som hör dåligt söker hjälp*, säger Marie Bengtsson marknadsdirektör för Phonak**.

– Precis som många behöver läsglasögon från 40-årsåldern, får de flesta av oss försämrad hörsel med åren. Vi vet dessutom att många svenskar går omkring och hör dåligt utan att söka hjälp och utan att ens vara medvetna om det, fortsätter hon.

Var tredje går hem tidigare

Vad gör då restaurang- och kafégäster som upplever ljudnivån så pass hög att de har svårt att höra vad de andra runt bordet säger? Jo, varannan, undviker lokalen i framtiden. Mer än var tredje avslutar restaurang- eller kafébesöket tidigare än vad de skulle ha gjort om ljudnivån inte varit störande.

För majoriteten, 73 procent, har ljudnivån påverkat valet av serveringsställe. Höga ljudnivåer kan med andra ord bidra till att serveringsställen förlorar gäster.

Undersökningen i korthet:

• Nästan samtliga, 97 procent, tycker att det är viktigt att kunna höra och föra ett samtal när de träffar andra på restaurang och kafé.

• 3 av 4 önskar att ljudnivån på restauranger och kaféer generellt vore lägre och mer samtalsvänlig.

• Majoriteten, 8 av 10, uppger att de ofta eller ibland har svårt att höra och föra ett samtal i restaurang- och kafémiljöer. Var fjärde, 26 procent, upplever detta ofta.

• Var femte svensk undviker ofta eller helt att gå på kafé eller restaurang på grund av ljudnivåerna.

• 65 procent av svenskar med nedsatt hörsel har känt sig exkluderade från restauranger och kaféer på grund av ljudnivån.

• En hög ljudnivå kan bidra till ett bortfall av restaurangbesökare. Drygt 7 av 10 uppger att serveringsställenas ljudnivå har påverkat deras val av restaurang eller kafé. Varannan, 48 procent, svarar att de inte går tillbaka till serveringsstället där de tyckte att ljudnivån var för hög.

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa: Phonak
*källa: HRF, Hörselskadades Riksförbund.
**Phonak är ett varumärke för hörapparater som tillhör Sonova Nordic AB
Om undersökningen:
Undersökningen är beställd av Phonak ett varumärke för hörapparater som tillhör Sonova Nordic AB. Den är genomförd via webb-intervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel. Totalt gjordes 1124 intervjuer med svenskar i åldern 45-80 år under februari 2023. Respondenterna har fått frågor om hur de upplever ljudmiljön på restauranger, kaféer och andra serveringsställen där man sitter ner och äter eller fikar. Undersökningen berör inte barer, klubbar och andra dansställen.

You must be logged in to post a comment Login