8 av 10 skogsägare vill frivilligt öka naturvärdena i sin skog

By on 20 oktober, 2021
Arkivbild

8 av 10 av Sveriges enskilda skogsägare vill arbeta för att öka naturvärdena i skogen, det visar en medlemsundersökning som LRF har gjort. Men det kräver att en ny skyddsmodell, baserad på frivillighet, införs.

– Undersökningen visar att dagens naturvårdspolitik är kontraproduktiv eftersom skogsägare, som bygger upp höga naturvärden i sin skog, riskerar att bli av med sin mark. Det gör att många skogsägare är oroade och negativt inställda till att med dagens villkor utveckla och bevara naturvärden, säger Paul Christensson, LRF Skogsägarnas ordförande. 

Hur ska skogsmark, med höga naturvärden, bäst skyddas? Frågan blir allt hetare. Politiskt är ämnet högaktuellt eftersom Skogsutredningen nu behandlas av regeringen med en förväntad proposition i november. Bakgrunden är att Skogsutredningen (SOU 2020:73) förra hösten föreslog en ny metod för att frivilligt formellt skydd ska införas på liknande sätt som i Finland och Norge. Det innebär exempelvis att formellt skydd, som naturreservat, ska etableras med markägarens medgivande. 

– En modell byggd på frivillighet skulle sannolikt öka den biologiska mångfalden i hela skogen, och inte enbart den som är formellt skyddad, eftersom skogsägarna då känner sig trygga i att utveckla naturvärden i hela skogen utan risken att bli av med sin mark, säger Paul Christensson.   

Undersökningen visar att över 8 av 10 påverkas negativt i sin vilja att bevara och utveckla naturvärden under dagens system, där skogsägare som utvecklar naturvärden riskerar att bli av med sin mark. Med ett nytt system, som bygger på frivillig grund, skulle i stället 8 av 10 påverkas positivt i sin vilja att utveckla och bevara naturvärden. Lika många anger att de är positiva till att ta initiativ till sådana insatser.   

Undersökningens resultat i korthet

  • 8 av 10 skogsägare skulle påverkas positivt i sin vilja att utveckla och bevara naturvärden om skydd av natur skedde med deras medgivande och med ersättning. 
  • 8 av 10 skogsägare uppger att de skulle vara positiva till att ta initiativ till att utveckla och bevara naturvärden i ett scenario där skydd av natur skedde med deras medgivande och med ersättning.  
  • Nära 9 av 10 skogsägare påverkas negativt i sin vilja att utveckla och bevara naturvärden i sin skog när det sker med risk att bli av med sin mark utan ersättning. 
  • 8 av 10 skogsägare påverkas negativt i sin vilja att utveckla och bevara naturvärden om det innebär att de förlorar rätten till sin mark mot ersättning men utan eget medgivande.

Sverige
Örebronyheter

Källa Lantbrukarnas Riksförbund
Undersökningen, som är en del av den nya rapporten ”Frivillig grund – förslag till ett nytt system för skydd av skog i Sverige”, visar att markägare är kritiska till formellt skydd av natur i ett scenario där ersättning utgår, men där det kan ske med tvång. En slutsats som skulle kunna göras, är att äganderätten är avgörande för skogsägarna och ersättningen kan inte kompensera för förlusten av att bli av med sin mark. Platsen och känslan att i generationer förvalta skogen har stor betydelse för familjeskogsbruket. Rapporten föreslår ett nytt system och jämför även med hur Norge och Finland arbetar med skydd av natur på frivillig grund.

You must be logged in to post a comment Login