80% kan inte sluta tänka på jobbet

By on 13 juli, 2021
Arkivbild

Nära 80% av hemmajobbarna kan inte släppa tankarna på jobbet, det framkommer i en studie som fackförbundet Naturvetarna har gjort. Medlemmarna svarar att de har svårt att släppa tankarna på jobbet på sin fritid, en tredjedel uppger att de har svårt att sova på grund av jobbet och lika många ser en fara för hälsan på sikt.

– Det är mycket oroväckande att våra medlemmar uppger att de inte får någon möjlighet till återhämtning, säger Per Klingbjer, förbundsdirektör Naturvetarna. 

Hemmajobb påverkar negativt när det handlar om att koppla loss tankarna efter arbetsdagens slut och lämna jobbet åt sidan. Hela 8 av 10 fortsätter tänka på jobbet efter arbetsdagens slut, jämfört med 6 av 10 av de som varit fysiskt på sin arbetsplats.  

– Att de som arbetar på distans skulle sticka ut i negativ bemärkelse var förväntat, utifrån tidigare studier kring vad som kan hända när gränserna mellan tid och rum flyter ihop kring arbets- och privatliv. Men resultatet för distansarbetarna är mycket värre än vad vi någonsin hade kunnat ana, säger Per Klingbjer. 

Många studier visar att det är helt avgörande för hjärnan att kunna koppla av och släppa tankar på jobbet, då risken för stress och utbrändhet ökar när man inte kan uppnå en god återhämtning mellan arbetsdagarna. En dryg tredjedel av de som deltog i studien uppger att de ser en fara för sin framtida hälsa. 

Närmare hälften svarar också att de haft såväl fysiska som psykosociala besvär som de kopplar till arbetet under det senaste året. 52 procent uppger även att de har alldeles för mycket att göra på jobbet. 

– Det är naturligtvis inte hållbart i längden att arbeta med en sådan arbetsbelastning och fysiska och psykosociala besvär, säger Per Klingbjer.  

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ute på arbetsplatserna måste fungera på ett bra sätt för att fånga upp de medarbetare som ligger på gränsen. Det är därför problematiskt att över en fjärdedel svarar att deras arbetsgivare inte sköter det på ett bra sätt och att ytterligare 34 procent svarar att de inte ens vet hur arbetsmiljöarbetet sköts.  

– Här krävs det skärpning och det är tydligt att många arbetsgivare måste göra mer. Att det är så många som inte ens vet om arbetsgivaren har ett arbetsmiljöarbete på plats säger dessvärre väldigt mycket om läget, säger Per Klingbjer.  

Regionalt
Örebronyheter

Källa Naturvetarna
Faktaruta om studien:
Studien genomfördes genom att ett representativt urval medlemmar fick en enkät under två veckor i slutet av våren 2021. Svarsfrekvensen landade på 35 procent. 
I vissa fall ger distansarbete tydligt positiva effekter, i vissa fall skiljer det sig inte åt alls och i andra fall ger det tydligt negativa effekter.  
Att noga följa och arbeta aktivt med den ökade flexibiliteten i arbetslivet, för att parera möjliga negativa aspekter av densamma, kommer att vara en viktig uppgift för fackförbund inom de närmaste par åren. 

You must be logged in to post a comment Login