800 miljoner barn saknar hygienmöjligheter i skolan visar ny rapport

By on 16 augusti, 2020
Foto: WaterAid / Phiraj Singh

Nu efter sommaren öppnar många länder sina skolor igen efter att de på grund av coronapandemin varit stängda under våren. Hundratals miljoner elever kommer återvända till skolor som saknar rent vatten, toaletter och möjlighet till hygien, det visar ny statistik som idag publicerades av Världshälsoorganisationen (WHO) och Unicef. Brist på rent vatten, toaletter och hygien på skolor är ett av de största hindren för barns utbildning och hälsa, och under rådande coronapandemi är behovet av rent vatten och god hygien särskilt akut.

Idag släppte Världshälsoorganisationen och Unicef en rapport med ny statistik som visar att 31 procent av skolorna globalt saknar tillgång till rent vatten. Dessutom saknar 37 procent av skolorna toalett, och på 43 procent finns ingen möjlighet för elever och lärare att tvätta händerna med tvål och rent vatten.

Brist på rent vatten, toaletter och hygienmöjligheter på skolor är ett direkt hot mot barns utbildning och hälsa, det menar WaterAid Sveriges generalsekreterare Cecilia Chatterjee-Martinsen:

– Vi uppmanas alla att tvätta händerna och hålla god hygien för att minska spridningen av coronaviruset. Men när många länder nu öppnar upp sina skolor kommer miljoner barn tvingas gå till skolor som saknar rent vatten och där de inte kan tvätta händerna med tvål. Det riskerar inte bara att förvärra spridningen av coronaviruset utan hotar även barns hälsa och bryter mot deras rätt till en bra utbildning, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen.

– Lösningen är inte att stänga skolor och förvägra barn deras rätt till en utbildning. Lösningen är att se till så att alla skolor i världen har tillgång till rent vatten, toaletter och hygien. Detta måste prioriteras både i länders åtgärder för att minska spridningen av coronaviruset, och i arbetet för långsiktig och hållbar utveckling, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen.

Störst är problemet i länder i Afrika söder om Sahara. I regionen, som rapporterat över en miljon fall av covid-19, saknar 56 procent av skolorna tillgång till rent vatten, 53 procent saknar skoltoalett och 74 procent saknar möjlighet till god hygien.

WaterAid arbetar för att fler barn ska få tillgång till rent vatten, toaletter och hygien i skolan. Under förra verksamhetsåret såg organisationen till att 206 000 elever fick rent vatten, 182 000 fick toaletter och 695 000 fick bättre möjlighet till hygien på skolan där de går.

Fakta och statistik ur rapporten

  • Globalt saknar 31 procent av skolorna tillgång till rent vatten. Det innebär att nästan 600 miljoner elever (583 999 014) i världen saknar rent vatten på skolan där de får sin utbildning.
  • I Afrika söder om Sahara saknar 56 procent av skolorna tillgång till rent vatten. Det innebär att mer än 200 miljoner elever (224 629 890) i regionen saknar rent vatten på skolan där de får sin utbildning.
  • Globalt saknar 37 procent av skolorna tillgång till en toalett. Det innebär att nästan 700 miljoner elever (697 919 132) i världen saknar toalett på skolan där de får sin utbildning.
  • I Afrika söder om Sahara saknar 53 procent av skolorna tillgång till en toalett. Det innebär att mer än 200 miljoner elever (213 068 722) i regionen saknar toalett på skolan där de får sin utbildning.
  • Globalt saknar 43 procent av skolorna möjlighet till god hygien (tvål och rent vatten). Det innebär att mer än 800 miljoner elever (817 616 382) i världen inte kan tvätta händerna med tvål och vatten på skolan där de får sin utbildning.
  • I Afrika söder om Sahara saknar 74 procent av skolorna möjlighet till god hygien (tvål och rent vatten). Det innebär att nästan 300 miljoner elever (295 100 349) i regionen inte kan tvätta händerna med tvål och vatten på skolan där de får sin utbildning.

Världen
Örebronyheter

Källa: WaterAid

You must be logged in to post a comment Login