86 idrottsföreningar i Örebro län får ta del av kompensationsstöd – Corona innan midsommar

By on 16 juni, 2020

Stödet till idrottsföreningar i Örebro län som drabbats ekonomiskt av coronapandemin har börjat att betalas ut, stödet baseras på hur stora de uteblivna intäkter föreningen har inneburit i förhållande till sin omsättning, de som drabbas värst har fått mest stöd.

Regeringen gav den 20 mars besked om ett stödpaket på 500 miljoner kronor för att täcka idrottsrörelsens uteblivna intäkter och kostnader för evenemang som föreningen inte kommer undan för perioden 12 mars – 30 juni. Av dessa pengar fördelas 91 procent till närmare 4000 föreningar i landet och nio procent till förbund och dess distrikt. Inom ramen för förbundens erhållna medel inryms elitklubbarna.

I Örebro län har 86 föreningar beviljats stöd på tillsammans totalt 5 994 miljoner kronor. Sedan tidigare vet vi att regeringens stödpaket knappt täcker hälften av de uteblivna intäkterna som uppgår till 1,3 miljarder kronor.

– Vi är glada över att kunna förmedla det här stödet som en hjälp för föreningar att överleva och kunna fortsätta erbjuda idrottsaktiviteter till framförallt barn och ungdomar, säger Charlotta Stenhem, distriktsidrottschef för RF-SISU Örebro län.

En bärande princip för stödet är att de uteblivna intäkterna jämförs med föreningens omsättning. Variationen i de ekonomiska konsekvenserna är stora och därmed också stödet för varje förening. Det finns många mindre föreningar som kanske inte har förlorat så mycket resurser, men dessa kronor är i de flesta fall avgörande för att fortsatt kunna genomföra sina aktiviteter.

I vårt län har idrottsföreningar i Askersund, Hallsberg, Hällefors, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Nora och Örebro fått ekonomiskt stöd.

De fem klubbar som tilldelats störst ekonomiskt stöd är

Örebro SK Ungdomsklubb 1 407 000 kr
Handbollklubben Järnvägen 507 000 kr
KFUM Örebro Friidrott 323 000 kr
Örebro Hockey Ungdom 226 000 kr
Bollklubben Forward 206 000 kr

Örebro SK Ungdomsklubb är den förening i Örebro län som fått mest kompensationsstöd.

– Regeringen och RF har jobbat på snabbt och smidigt med kompensationsstödet och vi är oerhört tacksamma. Att vi får den här ekonomiska stöttningen betyder allt, säger Niklas Aronsson, ÖSK Ungdom.

De evenemang som klubben tvingats ställa in är bland annat Örebrocupen och Örebrocupen Innebandy.

Även Motorklubben RAN har fått kompensationsstöd för att bland annat täcka klubbens ekonomiska bortfall när de tvingades ställa in Tyckecupen i folkrace som är en avgörande inkomstkälla för klubben.

Vi befann oss i ett kärvt ekonomiskt läge där vi fått gå in och stötta med privata medel. De här pengarna är jätteviktiga för oss, säger Benny Rask, ordförande.

Stödet till föreningarna har redan börjat att betalas ut och Riksidrottsförbundet räknar med att samtliga föreningar ska ha fått sitt stöd innan midsommar.

– Positivt har många av våra föreningar varit snabba att ställa om sin verksamhet och anpassat den till rådande läge. Vi är övertygade om att de nu fördelade, nära 6 miljonerna, gör att idrottsföreningarna fortsatt kommer att kunna genomföra idrottsaktiviteter i alla dess uppskattade former, avslutar Charlotta Stenhem.

Ekonomi | Lokalt/Länet
Örebronyheter

Källa RF/SISU

You must be logged in to post a comment Login