ABC-Aktiva insatser för människa och miljö förlorar sitt 90-konto

By on 12 mars, 2019

Svensk Insamlingskontroll har fråntagit ABC-Aktiva insatser för människa och miljö rätten att använda sina 90-konton.

Svensk Insamlingskontroll granskar organisationer som bedriver insamling bland allmänheten. Vi har högt ställda krav och kontrollerar varje år att man uppfyller dem och gör dessutom extra granskningar av enskilda organisationer när det finns skäl till det. Om en organisation inte uppfyller kraven så dras 90-kontot in. Svensk Insamlingskontroll har fråntagit ABC-Aktiva insatser för människa och miljö rätten att använda sina 90-konton på grund av att föreningen inte har inkommit med sina räkenskaper för verksamhetsåret 2017/2018.

För att få 90-konto måste en organisation uppfylla följande krav:

  • Det måste finnas ett tydligt syfte med insamlingen.
  • Högst 25 procent av insamlade medel får gå till administration.
  • Ledamöter i styrelsen ska vara ekonomiskt kunniga och får inte ha betalnings­anmärkningar
  • Man måste upprätta en årsredovisning vilken skickas till Svensk Insamlingskontroll, som granskar denna och följer upp att insamlade medel används på rätt sätt.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login