Aborträtten – en mänsklig rättighet att bestämma över sin kropp

Av på 27 september, 2013

Imorgon den 28 september vill RFSU, tillsammans med många organisationer i världen, uppmärksamma den internationella dagen för kvinnors tillgång till säkra och legala aborter och samtidigt hylla den svenska abortlagstiftningen.

Den svenska abortlagstiftningen trädde i kraft 1975 och i Sverige har ingen dött av abortrelaterade komplikationer på flera år. Men vi behöver bara gå tillbaka till 1950- och 60-talet då statistiken visar att många kvinnor dog i samband med osäkra abortingrepp.

Den svenska abortlagstiftningen bygger på kvinnans rätt till sin kropp och hälsa och är väl underbyggd utifrån forskning och beprövad erfarenhet. Den innebär fri abort upp till 18:e graviditetsveckan. Därefter kan abort beviljas vid särskilda skäl.

Sveriges abortlagstiftning har ett starkt politiskt och folkligt stöd. Men ibland hörs röster som vill begränsa aborträtten i Sverige, i Europa och i världen, vilket visar att frågan om aborträtt är högst aktuell.

– Vi är stolta över den svenska aborträtten som bygger på att det är en mänsklig rättighet att bestämma över sin egen kropp. Den rättigheten saknar många kvinnor i världen. Ett förbud mot abort innebär inte att aborterna blir färre, istället blir de illegala och osäkra. Kvinnor i fertil ålder som behöver avsluta oönskade graviditeter gör det på ett ansvarsfullt sätt. Vi ska komma ihåg att de flesta är trygga i det beslutet, säger RFSU:s förbundsordförande Kristina Ljungros.

– Aborträtt och behov av satsningar på sexuell och reproduktiv hälsa för alla måste prioriteras globalt och det är frågor som RFSU alltid kommer att arbeta med. Att minska antalet oönskade graviditeter i Sverige är en viktig del av arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa, avslutar Kristina Ljungros.

Internationella Abortdagen har sitt ursprung i Latinamerika där det sedan 20 år tillbaka funnits en rörelse som arbetar för att avkriminalisera abort, minska stigma och diskriminering av kvinnor som har utfört en abort. Rörelsen är global och kvinnor i många länder får dagligen sina reproduktiva rättigheter kränkta. Varje år dör cirka 50 000 kvinnor i sviterna av osäkra aborter och hundratusentals lider av livslånga komplikationer i samband med ingreppen.

I vissa områden i världen är 25 procent av mödradödligheten följden av osäkra aborter – dödsfall som är onödiga och möjliga att förebygga. Ett viktigt steg för att nå FN:s milleniemål om minskad mödradödlighet i världen är att minska andelen oönskade graviditeter och osäkra aborter, samt att säkerställa möjligheten till en säker abortvård.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in