Adam och Jim från Örebro i topp bland landets fordonselever

By on 1 juni, 2021

Adam Blom från Proffsgymnasiet och Jim Edlund från Tullängsgymnasiet i Örebro, har placerat sig i topp bland landets fordonselever genom höga poäng och länsbästa resultat på Transportföretagens yrkesprov i grenarna maskinteknik och personbilsteknik.

Mellan den 12 april och den 24 maj har över 1600 elever från 100-talet gymnasieskolor runtom i landet deltagit i Transportföretagens yrkesprov och diagnosprov. Yrkesprovet omfattar de fyra grenarna: bilskadereparation, maskinteknik, lastbilsteknik och personbilsteknik och riktar sig till elever på fordons- och transportprogrammet i årskurs 3. Diagnosprovet riktar sig till årskurs 2 och är ett förberedande prov inför sista examensåret.

Syftet med yrkesprovet är att stärka och mäta elevernas kunskaper för en bättre matchning med företagens behov och för att spetsa utbildningarna så att de är aktuella och attraktiva medan syftet med diagnosprovet är att kunna anpassa sista året och fokusera på lokala utmaningar.

”Det är mycket värdefullt med så många duktiga elever som har deltagit i Transportföretagens yrkes- eller diagnosprov. I år har yrkesprovet skrivits av 300 fler elever än 2020. Motorbranschen har ett långsiktigt och stort rekryteringsbehov. Både bransch och skola behöver arbeta för att vara relevanta och attraktiva, som skola och som arbetsgivare. Här fyller yrkesprovet en uppgift”, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning, Transportföretagen

Motorbranschen befinner sig mitt i det stora teknikskiftet med digitalisering och automatisering. En viktig uppgift är därför att berätta om den hållbara utveckling branschen befinner sig i. En omställning som innebär större variation inom branschens olika yrken, nya typer av arbetsuppgifter, datorisering och färre tunga moment, som också kan bidra till att fler kvinnor upptäcker branschens yrken.

”Att arrangera yrkesprov och kvalitetshöjande aktiviteter, innebär att långsiktigt stärka utbildningarna samt att skapa forum och plattformar för bransch och skola att mötas. Det är också högaktuellt att genom proven nå ut om Transportskiftet – att transportsektorn förflyttar sig mot att bli mera hållbar och att branschens yrken är under förändring”, avslutar Caj Luoma.

Om Transportföretagens yrkesprov:
Yrkesprovet omfattar avgångselever i gymnasieskolans fordonstekniska utbildningar. Eleverna får svara på 8 eller 11 moduler, beroende på inriktning. Varje modul består av 12 flervalsfrågor. Det är enbart fordonstekniska frågor. I år skrev 1230 elever yrkesprovet, medan 376 elever deltog i diagnosprovet, från 100-talet gymnasieskolor. Genom att delta i yrkesprovet erhåller eleverna ett intyg som visar vilka moduler som eleven har klarat samt vilka moduler som yrkesprovet innehåller.

Lokalt
Örebronyheter

Källa Transportföretagen

You must be logged in to post a comment Login