Ägardialog om finansieringen av Lindesbergs Bio

By on 12 februari, 2023
Arkivbild

Lindesbergs Bio – som drivs av kommunala bolaget Besök Linde AB – väntas göra ett underskott på ca 650.000 kronor 2023. Nu pågår en ägardialog med moderbolaget Linde Stadshus AB om hur underskottet ska hanteras. Henrik Arenvang – kommundirektör och VD för Linde Stadshus AB – har fått i uppdrag att finna en lösning på finansiering för biografverksamheten

Kommunala bolaget Besök Linde AB har ansvar för Lindesberg Arena, Badhuset Energikällan och Lindesbergs Bio – tre verksamheter som tillsammans ger ett underskott på ca 10,2 miljoner kronor för 2022 men som kommer att finansieras genom koncernbidrag från moderbolaget Linde Stadshus AB.

I praktiken innebär det att kommunala bolaget Linde Energi AB (som gör en vinst på närmare 42 milj kr 2022) finansierar Besök Linde AB:s underskott genom att lämna 10,3 milj kr som koncernbidrag och 5,2 milj kr som utdelning till moderbolaget Linde Stadshus AB.

För att finansiera driften av Lindesberg Arena och Badhuset Energikällan har hyres- och samverkansavtal tidigare tecknats mellan Besök Linde AB och Lindesbergs kommun som finansieras genom utdelning ur kommunägda Linde Stadshus AB.

För att finansiera ett beräknat underskott för Lindesbergs Bio på ca 650.000 kr 2023 har styrelsen för Linde Stadshus AB gett bolagets VD Henrik Arenvang (tillika kommunchef i Lindesbergs kommun) i uppdrag att gå vidare med att finna lösning på finansiering med 700.000 kr för biografverksamheten.

Om det kan bli en motsvarande lösning för Lindesbergs Bio som för Lindesbergs Arena och Badhuset Energikällan kan Henrik Arenvang inte uttala sig om:

”Detta är en pågående process. Ärendet initierades i ägardialog mellan Linde Stadshus och Besök Linde i november 2022. På senaste styrelsemötet gavs en information om biografverksamheten. Ägardialogen fortsätter och det är en process i dialog med flera parter”, skriver Henrik Arenvang i en kommentar.

Intäkterna för biografen täcker inte kostnaderna för att driva den

På senaste sammanträdet med styrelsen för Linde Stadshus AB informerades om Lindesbergs Bio av Sharon Almström som är ansvarig för biografverksamheten inom Besök Linde AB:

Folkets Hus i Lindesberg uppfördes 1922 och började med biografverksamhet1939. 2005 gick biografen i konkurs. 2007 tog Lindesbergs kommun över verksamheten. 2019 fick Besök Linde AB i uppdrag att driva biografen. Läs mer om historiken längre ned på denna sida.

Grundverksamheten är att visa film och biografen har 335 visningar med totalt cirka 12.000 biogäster per år, undantaget pandemiåren. Utöver detta tillkommer gäster till övriga bokningar och uthyrningar till Filmstudion, Operasektionen, Lindesbergs riksteaterförening med flera.

Intäkterna för biografen täcker inte kostnaderna för att driva den. Hyreskontraktet för biograflokalen går ut 31 oktober 2024.

Besök Linde har vidtagit en rad åtgärder för att öka publikintresset och förbättra ekonomin – bland annat genom statliga stöd och bidrag, nya samarbeten med företag, effektiviseringar kring personal, administration, biljettköp och bokningar.

Så gick det för de kommunala bolagen 2022

Enligt det preliminära bokslutet för 2022 gör Linde Stadshus-koncernen en vinst på 27.953.000 kr före skatt och bokslutsdispositioner.

  • För moderbolaget Linde Stadshus AB är det preliminära resultatet minus 3.383.000 kr.
  • För Linde Energi AB en vinst på 41.695.000 kr.
  • För Besök Linde AB ett minus på 10.212.000 kr.
  • För Fastigheter i Linde AB (FALAB) en vinst på 1.516.000 kr.
  • För Lindesbergsbostäder AB (LIBO) ett minus på 2.260.000 kr.

Förslag beträffande utdelningar och koncernbidrag i samband med år 2022:

  • Linde Energi AB lämnar 10,3 milj kr som koncernbidrag samt 5,2 milj kr som utdelning till Linde Stadshus AB.
  • Besök Linde AB mottager 10,3 milj kr i koncernbidrag från Stadshus.
  • Linde Stadshus AB lämnar utdelning till kommunen på 12,7 milj kr.

Lindesberg
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login