Åk inte bil med din partner i Örebro

By on 7 juli, 2022
Bild: Cirkle K

Åk inte bil med din partner i Örebro – om du vill ha lugn och ro, var tredje svensk har någon i sin närhet som oombett ger råd och instruktioner när de kör bil och kvinnliga förare tycks vara mer utsatta än manliga.

Samtidigt verkar kvinnor vara de som kommenterar andras körning oftast, Circle K har tagit reda på mer om fenomenet ”backseat driver” genom en undersökning med Kantar Sifo.

Nästan var tredje svensk (29 %) uppger att de har någon sin närhet som brukar kommentera, ge instruktioner eller råd, alltså agera backseat driver, när de kör bil. Kvinnor drabbas av detta i högre utsträckning (32 %) än män (26 %).

Undersökningen visar också tydliga skillnader bland åldrarna. Ju yngre man är, desto vanligare tycks det vara att passagerarna kommenterar körningen. I åldrarna 18–34 är det hela 35 procent som stött på en backseat driver, att jämföra med 23 procent hos 56–79-åringarna.

– Fenomenet med ”backseat driving” är kanske inget som brukar uppskattas, men som uppenbarligen är vanligt förekommande. Eftersom vi är nyfikna på livet i bilen ville vi dels ta reda på hur svenskarna beter sig mot varandra, och dels undersöka hur man påverkas som förare, säger Erika Söderlund, kommunikationschef på Circle K.

Det man som förare stör sig på mest är när passageraren fäller allmänna kommentarer kring körningen (31 %), kritiserar hastigheten man kör i (23 %) samt att skriker och kommenterar händelser under körningen (21 %). Även här tycks det finnas skillnader mellan könen, exempelvis gällande kommentarer kring hastigheten där männen oftare får kritik (25%) än kvinnorna (20 %).

Vem i ens närhet är det då som oftast agerar backseat driver? Enligt undersökningen hamnar ens partner (68 %) på ohotad förstaplats. På andra plats hittar vi pappa (19 %) tätt följt av mamma (17 %).

Stora regionala skillnader – så här ser det ut i Örebro:

Fenomenet med backseat drivers skiljer sig en del runt om i landet. Överlägset flest hittas i Norrbotten, där hela 43 procent uppger att de har någon i sin närhet som brukar ge kommentarer och instruktioner om körningen, att jämföra med riksgenomsnittet på 29 procent. Minst vanligt, med god marginal, är fenomenet på Gotland där endast 9 procent av gotlänningarna har råkat ut för en backseat driver.

I Örebro är det mer än var fjärde (29 %) person som uppgett att de har någon i sin närhet som brukar agera backseat driver när man kör bil. När det kommer till vem som oftast agerar backseat driver är det i Örebro hela 84 procent som uppgett sin partner. Denna siffra är med god marginal högst bland alla Sveriges län, riksgenomsnittet ligger på 68 procent.

Var fjärde örebroare menar på att det mest irriterande medresenären gör är att kommentera körningen överlag (25 %), följt av att fälla kommentarer kring avståndet till bilen framför (24 %) samt hastigheten (23 %).

Vanligare att vara backseat driver än att råka ut för en

Att endast 29 procent uppger att de har en backseat driver i sin närhet är egentligen förvånande. I alla fall när frågan blir omvänd – det vill säga om man själv brukar kommentera andras körning.

Här uppger hela 85 procent att de gett kommentarer av något slag i egenskap av medresenär.

Lite paradoxalt, med tanke på att kvinnorna oftast drabbas av kommentarer, är att just kvinnor också tycks kommentera mest. 90 procent av säger att de kommenterar andras körning vilket ska jämföras med männens 79 procent.

Kan påverka körningen negativt

Påverkar medresenärernas kommentarer och instruktioner förarens körning? Enligt undersökningen menar mer än var femte bilist (21 %) att deras körning påverkas på ett negativt sätt. Även här är det kvinnor som tycker det är mest störande (25 %) jämfört med män (18 %).

…………….

Citat, Sonja Forward, forskningsledare på statens väg- och transportforskningsinstitut.

Först och främst måste vi komma ihåg att de flesta tycker att de är lika bra eller till och med bättre än andra förare. Om så är fallet anser man inte att kritiken är berättigad och av den anledningen leder den inte till någon förändring. Det kan också förklara varför andelen som själva kommenterat en körning var högre än de som uppgav att de har någon i sin närhet som brukar kommentera.

En kritik som inte upplevs som relevant lägger man inte på minnet. Den omedelbara reaktionen på en kritik kan vara att föraren ignorerar kritiken eftersom de anser att de har kontroll över situationen, de vet bäst. Studien visade även att kritiken oftast riktas till någon i deras närhet. För att få önskad effekt är det då bättre att diskutera bilkörningen vid ett annat tillfälle. Kritik under resan kan vara påminnelse. Om vederbörande inte anpassar sin körstil och om det kan öka risken för en olycka finns det inget annat råd än att avstå att åka med.

Ett annat råd kopplat till att många bilister tycker att de är bra bilförare är att flytta fokus från dem till en själv. Man kan då prata om hur man själv mår. ”Jag upplever obehag då du kör så här fort”, detta kan vara lättare att ta emot eftersom det nödvändigtvis inte upplevs som en kritik av deras bilkörning. Det var också intressant att notera att kvinnor drabbas mer av kritik än män. Detta är intressant eftersom vi vet att kvinnor inte är lika olycksinblandande som män säger Sonja Forward, forskningsledare på Statens Väg- och Transportforskningsinstitut.

Då det handlar om tips till de som stöter på en ’backseat driver’ beror det på vad kritiken handlar om. Om det är en kritik kopplat till att de som framför kritiken anser att körningen är obehaglig bör man anpassa sin körning till passageraren. Om kritiken är kopplad till att man skall bryta mot rådande regler eller köra på ett sätt som man upplever som otryggt bör man helt enkelt ignorera den.

Tips och råd till dig som stöter på en backseat driver:

1.  Om kommentaren från backseat drivern är kopplad till att att körningen är obehaglig bör man anpassa sin körning till passageraren

2.  Om kommentaren från backseat drivern är kopplade till att man ska bryta mot rådande regler eller köra på ett sätt som man upplever som otryggt bör man helt enkelt ignorera den.

Till dig som är en backseat driver:

1.  För att få bäst effekt på sina önskemål till chauffören är det bättre att diskutera bilkörningen vid ett annat tillfälle, än när man faktiskt sitter i bilen.

2.  Om chauffören inte anpassar sin körstil och om det kan öka risken för en olycka finns det inget annat råd än att avstå att åka med

3.  Ett annat råd kopplat till att många bilister tycker att de är bra bilförare är att flytta fokus från dem till en själv. Man kan då prata om hur man själv mår. ”Jag upplever obehag då du kör så här fort”, detta kan vara lättare att ta emot eftersom det nödvändigtvis inte upplevs som en kritik av deras bilkörning

Örebro
Örebronyheter

Källa Circle K

You must be logged in to post a comment Login