Akademikerna för ett öppet Europa

By on 19 maj, 2019
Fotograf: Knut Capra Pedersen

90 procent av akademikerna anser att det europeiska samarbetet har en viktig roll att fylla i framtiden. Samtidigt uppger varannan akademiker att den demokratiska utvecklingen inom EU har försämrats de senaste fyra åren. Det visar en färsk undersökning som Novus utfört på uppdrag av Saco.

– Saco är i grunden positiva till samarbetet inom den Europiska Unionen. EU är ett fredsprojekt som i över 60 år har lyckats lösa intressemotsättningar mellan demokratiska nationer, säger Göran Arrius, ordförande Saco.

Var fjärde akademiker vill att rörligheten inom EU ska öka jämfört med idag, 46 procent att den ska vara oförändrad.

– Den fria rörligheten och framväxten av den inre marknaden gynnar både Sverige och Europa som helhet. Vi tjänar alla på att akademiker kan röra sig fritt för att arbeta, studera eller forska, säger Göran Arrius.

Klimatfrågan är den klart viktigaste sakfrågan för akademiker inför EU-valet. På andra plats kommer att förhindra att högerextrema partier får ökat inflytande. På tredje plats kommer migrationspolitiken.

– Världen står inför en akut klimatkris som måste tas på allvar. Alla medlemsländer inom det europeiska samarbetet behöver gemensamt komma överens om lösningar och tydliga mål att uppnå, säger Göran Arrius ordförande Saco.

Saco vill motverka att populistiska partier tar plats i parlamentet.

– EU-valet kommer vara en ideologisk kamp mellan krafter som vill stå för demokrati, jämlikhet och öppenhet och den andra sidan som vill transformera Europa till en sluten kontinent, säger Göran Arrius ordförande Saco och fortsätter: För Sveriges akademikers centralorganisation finns det en väg att gå – framåt för demokrati, jämlikhet och öppenhet. Därför uppmanar vi alla att gå och rösta den 26 maj.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login