Aktion mot bröstcancer får Sverige att blomma rosa

By on 22 september, 2019

Med start 20 september klär Bröstcancerförbundet och Bröstcancerföreningar träd och landmärken runtom i landet med rosa band. Initiativet är en del i av årets Rosa Oktober-kampanj och symboliserar att kampen mot bröstcancer pågår varje dag, året om. Aktiviteten är ett led i arbetet att tydliggöra skillnaden mellan de två rosa band som syns i Sverige under oktober månad. 

— De som specifikt och enbart vill stödja bröstcancerforskning och de som drabbats av bröstcancer ska välja Bröstcancerförbundets helrosa band. Den skillnaden är viktig för alla oss som lever med bröstcancer, säger Susanne Dieroff Hay, ordförande i Bröstcancerförbundet.

Varje timme får en kvinna beskedet bröstcancer. Tack vare framsteg inom forskningen överlever idag 9 av 10 sjukdomen fem år efter diagnos. Det är bra, men det räcker inte. Bröstcancerförbundets vision är att ingen ska drabbas. För att nå nollvisionen behövs det intensivare forskning och fler satsningar på prevention och tidig upptäckt.

— Med de rosa installationerna vill vi öka medvetenheten om bröstcancer, vår organisation och det rosa bandet som specifikt lyfter frågan om bröstcancer i hela världen. På så sätt hoppas vi att fler människor engagerar sig och höjer sin röst för Sveriges bröst, säger Marit Jenset, generalsekreterare på Bröstcancerförbundet.

Under aktionen kommer Bröstcancerförbundet och Bröstcancerföreningarna förmedla det helrosa bandet som lyfter frågan om bröstcancer i hela världen och vars intäkter i Sverige går till patientnära bröstcancerforskning och de som drabbats av sjukdomen.

I Örebro kommer Henry Allards Park att blomma rosa den 21-23 September.

Bröstcancer i siffror:

  • Varje timme får en kvinna beskedet bröstcancer
  • Nära 8000 kvinnor i Sverige per år får diagnosen bröstcancer
  • Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor
  • Två av tre fall upptäcks vid mammografiscreening

Hälsa | Lokalt
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login