Akuten i Örebro först i landet med traumabakjour

Av på 29 november, 2018
Traumabakjouren leder ett team bestående av specialistläkare och sjuksköterskor.

Region Örebro län förstärker akutsjukvården ytterligare. Från och med den 3 december blir Universitetssjukhuset i Örebro först i landet med att införa en formaliserad traumabakjour.

”Det är ett viktigt steg för att förbättra omhändertagandet av traumapatienter”, säger Rickard Lindgren, överläkare på kirurgiska kliniken och ordförande i sjukhusets traumagrupp.

Utvecklingen inom akutsjukvården går snabbt och antalet behandlingsalternativ hos multitraumatiserade patienter blir allt fler. På Universitetssjukhuset i Örebro har man sedan många år tillbaka byggt upp en akutsjukvård som ska svara upp mot de ökade kraven.

Som ytterligare ett led i satsningen inför man från och med den 3 december en bakjour specialiserad på trauma.

Det är ett sätt att förbättra omhändertagandet av traumapatienter och koncentrera dem på färre och specialutbildade kirurger, säger Rickard Lindgren, överläkare på kirurgiska kliniken och ordförande i traumagruppen.

Krävs stor medicinsk kunskap
Tills nu har många olika kirurger med olika subspecialiteter varit ansvariga för traumapatienterna, men med den nya satsningen blir det traumabakjourens uppgift.

– Att fungera väl som traumaledare är en komplex uppgift som kräver stor medicinsk kunskap, god resurskännedom, tillsammans med förmåga att leda ett stort team under pressade förhållanden, säger Rickard Lindgren.

Viktig del i satsning på akutsjukvård
Traumabakjouren kommer att vara den resurs som oavsett tidpunkt på dygnet leder det multidisciplinära team bestående av olika specialistläkare och sjuksköterskor, som tar hand om de svårast skadade traumapatienterna. Teamet följer patienten under vården på intensivvårdsavdelningen och kan vara ett stöd för ambulansen som direkt på skadeplatsen kan få hjälp med medicinska beslut. En liknande modell för omhändertagande av svåra trauman finns inte någon annanstans i Sverige.

Den nya traumabakjouren är en viktig del i regionens stora satsning på traumasjukvård. Traumabakjouren införs under en testperiod på sex månader. Efter det ska effekten av vården utvärderas.

Fakta/Region Örebro läns satsning på traumasjukvård:

  • Etablering av neurokirurgi och avancerad ortopedi.
  • Uppbyggnaden av EVTM-konceptet (Endovascular Resuscitation and Trauma Management) för att på effektivaste sätt stoppa blödning genom avancerade hybridingrepp.
  • Centralisering av trauma till Universitetssjukhuset så att patienterna transporteras direkt till rätt vårdnivå.
  • Designade traumateam där rätt specialistkompetens kallas till traumarummet redan utifrån ambulansens rapport.
  • Uppbyggnad av ett forskningscentrum och specialiserad sektion för akut- och traumakirurgi.
  • Stor utbildningsverksamhet med konceptutbildningar och workshops med stort internationellt deltagande.
  • Införande av traumabakjour.

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in