Äldre människor särskilt utsatta efter Rysslands invasion av Ukraina

By on 8 december, 2022
Foto: Amnesty International

Äldre* människor i Ukraina har drabbats särskilt hårt av Rysslands invasion. De som tvingats på flykt saknar möjlighet att få tak över huvudet. Det konstaterar Amnesty International i en ny rapport i dag.

Rapporten “I used to have a home: Older people’s experience of war, displacement, and access to housing in Ukraine” dokumenterar hur äldre människor ofta blir kvar eller inte lyckas fly konfliktdrabbade områden, vilket utsätter dem för fara och osäkra levnadsförhållanden i skadade byggnader. De som flyr saknar ofta pengar till hyra, och tusentals får trängas i den överbelastad statliga institutionsvården, där det saknas tillräckligt med personal för att ge den vård som behövs.

– Äldre i Ukraina drabbas särskilt hårt av Rysslands förödande invasion. Många av dem blir kvar i områden där de regelbundet utsätts för fara i form av attacker både från marken och luften, säger Laura Mills, Amnesty Internationals utredare med fokus på äldre och människor med funktionsnedsättningar.

– Äldre människor stannar antingen kvar i otrygga hem eller, om de lyckas fly, så hamnar de på härbärgen som saknar resurser för att möta deras behov, särskilt för äldre med funktionsnedsättningar. Därifrån riskerar de att placeras inom den överbelastade institutionsvården. Nu inför vintern måste det internationella samfundet agera snabbt för att öka stödet till den här gruppen, säger Laura Mills.

Ukraina har gjort betydande insatser för att evakuera människor från drabbade områden, bland annat genom att i juli utlysa en obligatorisk evakuering av omkring 200 000 människor från Donetsk-regionen. Kostnaden och logistiken för att ordna boenden åt äldre som fördrivits av kriget borde inte bara falla på Ukraina. Amnesty vädjar därför till andra länder att underlätta evakueringen av äldre människor, med särskilt fokus på äldre med funktionsnedsättningar, till möjliga boenden utomlands. Internationella organisationer behöver göra mer för att stötta äldre människor ekonomiskt så att de har råd att hyra boenden och, i samverkan med ukrainska myndigheter, se till att de prioriteras vid placering i nybyggda bostäder.

Världen | Ukraina
Örebronyheter

Källa: Amnesty International

You must be logged in to post a comment Login