Alger och tång toppar framtidens matval

By on 15 oktober, 2021

En majoritet av befolkningen kan i framtiden tänka sig att äta mat som hör framtiden till – som 3D-printad mat, labbodlad mat och insekter. Alternativet som lockar flest är emellertid mat som innehåller alger och tång. Det visar en Sifo-undersökning som Mathem har låtit göra.

Hållbarhet är en viktig ingrediens i framtidens mat, där klimatomställningen kan kräva att vi börjar äta sådant som vi kanske ätit betydligt mindre av förut. Varannan person är också villig att undvika varor som de vet har stor belastning på miljön, enligt undersökningen från Sifo/Mathem. Den visar också att närmare sju av tio kan tänka sig att äta ”framtidsmat” som exempelvis insekter, 3D-printad mat och labbodlat kött. Mest populärt är emellertid mat som innehåller alger och tång, något närmare hälften av befolkningen (48%) kan tänka sig.

– Det är positivt att så många är villiga att förändra sina matinköp och matvanor, inte minst för klimatets skull. Den här typen av mat kommer också bli allt vanligare och efterfrågas alltmer av våra kunder. För oss på Mathem är innovation inom mat viktigt och intressant, och vi arbetar med att ständigt utvecklas för att ligga i framkant och driva positiv förändring tillsammans med våra kunder och leverantörer, säger Mathems inköps- och sortimentsdirektör Julia Lindberg.

Det är fler kvinnor än män som är villiga att undvika varor som har en stor belastning på miljön. Däremot är det fler män och unga som i större utsträckning är villiga att testa olika alternativ av framtidens mat, visar Mathem/Sifos undersökning.

Det är exempelvis betydligt fler män som är villiga att äta insekter i framtiden, 25 procent jämfört med 17 procent av kvinnorna. Detsamma gäller 3D-printad mat som innebär att puré skrivs ut med hjälp av en 3D-printer och kan anta nästan vilken form som helst och efterlikna allt från broccoli till pizza. Cirka 19 procent av männen och 12 procent av kvinnorna kan sig att äta 3D-printad mat. Även labbodlat kött är något som fler män än kvinnor kan tänka sig att testa, 33 respektive 24 procent. När det gäller mat som innehåller alger och tång är det emellertid fler kvinnor än män som är positiva – 50 procent jämfört med 46 procent för männen.

Från undersökningen:

Kan du tänka dig att undvika varor du vet har stor belastning på miljön?

  Totalt Män Kvinnor
Ja 21% 25% 17%

Vad av följande kan du tänka dig att äta i framtiden?

  Totalt Män Kvinnor
Mat som innehåller insekter 21% 25% 17%
Mat som innehåller alger och tång 48% 46% 50%
3d-printad mat 15% 19% 12%
Labbodlad mat, som kött och fisk 29% 33% 24%
Inget av ovan 31% 32% 30%
Vet ej 13% 11% 14%
Bas 1 181 597 584

Sverige
Örebronyheter

Källa: Mathem 

You must be logged in to post a comment Login