Älgjakten startar den 8 oktober

Av på 4 oktober, 2021

På fredag den 8 oktober startar älgjakten i Örebro län. Totalt planeras cirka 1 880 älgar att fällas under jakten, vilket är ungefär samma som i fjol. Jaktperioden kan pågå till och med januari nästa år.

Nu är snart den sista älgskötselplanen klar och Länsstyrelsen kan konstatera att det planeras att fällas cirka 1 880 älgar i Örebro läns älgförvaltningsområden under jakten 2021/2022. Det är ungefär lika många som förra året då 1 800 älgar fälldes.

Nya jakttider 2021

Till denna höst har starten för älgjakten ändrats till att bli ett fast datum. I Örebro län startar numera älgjakten den 8 oktober. Flera andra arter har också fått förändrade jakttider. Information om jakttider på Länsstyrelsens webbplats

Därför bedrivs älgjakten

I Sverige finns relativt gott om älg och det är viktigt att älgstammen hålls på en lämplig nivå. En stor älgstam ökar skadorna på skogen och i Sverige är skadeläget totalt sett högre än de uppsatta målen. För att anpassa älgstammens storlek arbetar jägare och markägare tillsammans för att bedöma hur mycket älg som bör fällas. Bedömningen baseras på en rad olika faktorer, bland annat

  • hur stor älgstammen är
  • tillgången på föda
  • skadepåverkan som älgen har på skogen
  • antalet viltolyckor i trafiken
  • antalet vargrevir
  • hur älgarna påverkar vissa arter. Arter kan missgynnas av att älgen äter för mycket lövsly och lövträden som arterna är beroende av, hinner inte växa sig gamla.

Förhindra spridning av viltsjukdomar under jakten

Under jakten kan du hjälpa till att förhindra smittspridning av afrikansk svinpest. Det gör du genom att rapportera självdöda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), inte slänga dina rester av matsäcken i naturen och se till att du som jägare har en utrustning som gjorts rent efter en eventuell jakt utomlands. Du kan också hjälpa SVA med provtagning av rådjur, älg och kronhjort för att bidra till att öka kunskapen om avmagringssjuka/CWD.

Det går bra att vara i skogen under jakten

Du som vill ge dig ut i skog och mark under älgjakten kan göra det. Jägarna vet att andra rör sig i skogen och tar stor hänsyn till det. De två första älgjaktveckorna är det som mest jägare ute och bedriver jakt vilket kan vara bra att känna till. Klä dig gärna på ett sätt så att du syns väl, använd gärna en reflexväst. Tänk på att inte störa jakten om du stöter på jägare. Ge dig tillkänna och lämna därefter lugnt platsen.

Örebro län
Örebronyheter

Källa Länsstyrelsen Örebro län

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in