Allmänheten i Sverige skänker mer än någonsin

By on 24 juni, 2018

Givmildheten och viljan att skänka gåvor till organisationer med 90-konto fortsätter att öka i Sverige. För 11:e året i rad visar resultatet från förgående år en ny rekordsumma. 2017 uppmättes summan av skänkta pengar till hela 21,3 miljarder kronor.

– Det är helt fantastiskt att se, jag blir lika glatt överraskad varje år, säger Tommy Jonsson, ekonomiansvarig på Svensk Insamlingskontroll.

Svensk Insamlingskontroll offentliggör nu statistik för insamlingsåret 2017, baserat på rapportering från 90-kontonas innehavare, som är 433 stycken. Den totala summan har ökat med 7 procent – från 19,9 miljarder kronor föregående år till 21,3 miljarder kronor år 2017.

90-konto inger trygghet för privatpersoner
Genom åren har man sett ett ökat engagemang från allmänheten i Sverige att skänka pengar till organisationer som de har förtroende för. 2017 skänkte privatpersoner i Sverige 7,7 miljarder kronor till organisationer med 90-konto vilket är en ökning med 391 miljoner kronor från förgående år, och motsvarar en ökning med 5 procent. Gåvor från privatpersoner står för 45 procent av de totala insamlingsintäkterna. Att gåvorna till organisationer med 90-konto fortsätter att öka bland privatpersoner visar att svenska folket värderar Svensk Insamlingskontrolls oberoende granskning och känner sig trygga i att pengarna går till det ändamål som de är avsedda för.

– Att en organisation har 90-konto är otroligt viktigt i alla former av samarbeten. 90-kontot och Svensk Insamlingskontrolls logo kan på så sätt stärka organisationen och öka trovärdigheten, berättar Tommy.

Företag skänker mer
Även företag i Sverige skänker mer. Summan har ökat med 100 miljoner kronor från förgående år, viket motsvarar en ökning med 8 procent. Företagens andel av de totala insamlingsintäkterna uppgår till 8 procent av skänkta pengar år 2017.

– Företagen stärker sina egna varumärken när de skänker pengar till organisationer med 90-konto och det är kul att se att givandet ökar från bolagen men andelen insamlingsintäkter är fortfarande på en låg nivå. 90-kontot kan ses som en dörröppnare för organisationer i form av samarbeten eftersom det inger ett förtroende. Detta är ett kvitto på att även företag litar på att organisationer med 90-konto ser till att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader, avslutar Tommy.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login