Allmänheten måste skydda sig mot nätfiske, välja mer säkra lösenord och ha koll på sina kortuppgifter

Av på 3 oktober, 2020

Nu startar den europeiska säkerhetsmånaden där MSB och polisen är drivande och stora delar av it-Sverige sluter upp. Årets kampanj fokuserar på att uppmärksamma allmänheten och mindre företag på att skydda sig mot nätfiske, välja mer säkra lösenord och hålla ordning på sin it-utrustning.

I en undersökning MSB gjort tillsammans med Enkätfabriken i september visar det sig att en fjärdedel av svenskarna oroar sig för att bli utsatta för brottslighet som är it-relaterad och nästan en femtedel har också blivit utsatta för någon form av it-relaterad brottslighet. I årets undersökning ställdes också nya frågor gällande den rådande situation med coronaviruset/covid-19, och 7 procent anser att deras oro för att bli utsatta för it-brottslighet har ökat.

Hälften av de svarande anser dock att deras digitala närvaro inte ändras i någon större grad, 8 procent har vidtagit fler eller andra åtgärder för att skydda sig mot it-brottslighet till följd av rådande situation med covid-19 och 15 procent har fått mejl eller SMS från en okänd avsändare där personen misstänkt att syftet varit att utnyttja rådande situation med covid-19.

– De vanligaste beteendeförändringarna i och med rådande situation med covid-19 är att vi är mer uppkopplade mot våra arbetsplatser, har videosamtal och att vi oftare handlar online. Därför är det illavarslande att trots vår ökade digitala närvaro inte verkar ha insett att man bör skaffa sig säkrare beteenden och rutiner. Gör man inte det ökar risken att man blir utnyttjad. Det första du ska bli bättre på är att säkra dina lösenord och noga granska mejl innan du klickar på länkar och bilagor, säger Marianne Rilde Björkman, informationssäkerhetsexpert på MSB.

Fakta om Tänk säkert
Varje år i oktober går informationssäkerhetsmånaden under temat ”Tänk säkert”. Kampanjen syftar till att öka medvetenheten och skapa säkrare beteenden i ett alltmer uppkopplat samhälle och vänder sig till både privatpersoner och mindre företag. Fokus är i år nätfiske samt även lösenord, kortuppgifter och att skydda sin viktigaste information.

MSB ansvarar för kampanjen i samarbete med polisen. Dessutom medverkar över 20 samarbetspartners från privata och offentliga sektorn, som sprider budskapen vidare.

MSB erbjuder i år fem webbinarier med olika inriktningar och nyttiga råd. Förutom MSB kommer polisen, Telia, Teknikföretagen, Svensk Handel och Svenskt Näringsliv att dela med sig av erfarenheter och kunskap i webbinarierna. De publiceras varje tisdag på Facebook och textat på hemsida.

Oktober är också EU:s informationssäkerhetsmånad (European Cyber Security Month – ECSM) och arrangeras av EU:s byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa). Syftet är att öka medvetenhet om informations- och cybersäkerhetsfrågor hos allmänheten och hos företag. EU:s informationssäkerhetsmånad har funnits sedan 2012 och Sverige har deltagit genom MSB i ett antal år.

Regionalt
Örebonyheter

Källa: MSB

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in